Blog - Arctic Indigenous Design Archives (AIDA)

Blog

Project themed blog posts in Sámi, Swedish, Finnish and English languages

Close up of arrow ends (feathers).

Blog/Foto blogg AIDA 3.jpg

Digitalisering av arkivalier under sommaren 2021

05.07.2021

Anna Westman Kuhmunen, Hilde Kuhmunen och Saga-Maria Nutti


Webbinar, workshop och diskussioner med slöjdare, kollegor och andra, AIDA-projektet innehåller många tillfällen till reflektion över arkivverksamheter. För att inte tala om den inspiration vi får när nya arkiv etableras, som nu då både Nils Johan Labba och Randi Marainen valt att göra det. Detta är aktiviter som är påtagliga och får mycket utrymme i sociala media.

Ett lika viktigt, men osynligt arbete, är det som görs av registratorn och arkivarien. Att uppordna, registrera, förteckna och digitalisera arkivhandlingar är ett viktigt arbete för att vi skall kunna hitta materialet och även tillgängliggöra det på olika sätt. För oss på Ájtte museum har det betytt att föremål skall registreras i vår föremålsdatabas. Frågor vi då ibland ställer oss är vad är ett föremål, vad är dájdda, vad är ett färdigt verk och vad är en skiss? Våra klassificeringar påverkar materialet. Arkiven kan även innehålla fotografier, digitala och på papper. Vad kan vi tillgängliggöra på webben, vilka rättigheter finns kopplade till bilderna och vad kan vi av etisk hänsyn inte lägga ut för publik?

Duojár arkiven innehåller också arkivalier: skisser, anteckningar, texter, utställningskataloger och mycket annat. Tusentals pappersark skall gås igenom och digitaliseras genom att scannas eller fotograferas. Som tur är hjälper Saga Maria Nutti och Hilde Kuhmunen oss med detta arbete nu under sommaren 2021.

 

(Sámegiella / Svenska)

Bures!

Mu namma lea Hilde Kuhmunen, lean 17 jagi boaris ja lean Johkamohkis eret. Mun álggan goalmmát jagi Idrottsgymnásas Lulejus ja speallán sisbandy. Mon lean geassebargi ovttas Saga Mariain AIDA II prošeavttas Ájtte museas.

Jag heter Hilde Kuhmunen, är 17 år gammal och kommer från Jokkmokk. Jag börjar tredje och sista året på Idrottsgymnasiet i Luleå där jag spelar innebandy. Jag är sommarjobbare inom AIDA II projektet på Ájtte museum tillsammans med Saga Maria.


Hilde Kuhmunen      

Mu namma lea Saga Maria Nutti, lean 16 jagi boaris ja lean Johkamohkis eret. Mon maid studeren Idrottgymnásas Lulejus ja speallán sisbandy dego Hilde. Muhto gálggan álgit nuppat jagi ekonomijjalinjás. Mon lean geassebargi ovttas Hildiin AIDA II prošeavttas Ájtte museas.

Jag heter Saga Maria Nutti, är 16 år gammal och kommer från Jokkmokk. Jag studerar också på Idrottsgymnasiet i Luleå och spelar innebandy precis som Hilde men ska börja andra året på ekonomilinjen. Jag är sommarjobbare med Hilde på AIDA II projektet på Ájtte museum.


Saga Maria Nutti

 

Vi har lärt oss mycket nytt under tiden vi har fått jobba inom AIDA.                                

Allt från att kunna starta en scanner till att redigera bilder, så att de blir så lika originalen som möjligt. Men vi har även lärt oss mycket om duodji genom att kolla på de olika arkiven vi hittills hunnit arbeta med.

Under de senaste två veckorna har vi hunnit med många arkiv från olika slöjdare och lärt mycket nytt om ting vi annars inte lärt oss om.

Några vi har arbetat med att digitalisera är Katarina Pirak Sikkus, Helge Sunnas, Solveig Labbas och Inghilda Tapios arkiv.

Digitalisering av Ida Maria Marakatts arkiv

 

/Hilde Kuhmunen, Saga Maria Nutti och Anna Westman Kuhmunen