Blogi - Arctic Indigenous Design Archives (AIDA)

Blogi

Blogijulkaisut saameksi, ruotsiksi, suomeksi ja englanniksi.

Lähikuva jousinuolien sulista.

Uusi AIDA luovutus: Suomen Saamelaistaitelijat ry:n arkisto Saamelaisarkistoon

07.04.2017

Kansallisarkisto

https://www.facebook.com/ylesapmi/videos/

http://yle.fi/uutiset/

Suomen saamelaistaiteilijoiden yhdistys Suoma Sámi Dáiddasearvi (Suomen Saamelaistaitelijat ry) luovuttaa arkistonsa Saamelaisarkistolle perjantaina 7.4.2017 vuosikokouksensa yhteydessä. Arkisto sisältää yhdistyksen toiminta-asiakirjat vuosilta 1992 - 2008.
 

 

Suoma Sámi Dáiddasearvi on perustettu vuonna 1992. Se kokoaa eri taiteenalojen saamelaisia yhteen ja toimii saamelaistaiteilijoiden intressi- ja etujärjestönä. Yhdistyksen jäsenet edustavat duodjia (saamelaista taidekäsityötä ja muotoilua), kuvataidetta, kirjallisuutta, musiikkitaidetta sekä teatteritaidetta.


Yhdistys on tuonut aktiivisesti esiin saamelaistaiteilijoiden näkemyksiä saamelaiskulttuuria koskeviin kysymyksiin. Yhdistys on kirjoittanut lausuntoja ja esityksiä niin ministeriöille kuin Saamelaiskäräjillekin taiteen ja kulttuurin parissa työskentelevien saamelaisten henkilöiden tarpeista mutta myös saamelaisen taiteen ja kulttuurin säilyttämisen ja edistämisen tärkeydestä.

Suoma Sámi Dáiddasearvi on järjestänyt teemapäiviä, lastentapahtumia ja työpajoja, rahankeruita, keskustelutilaisuuksia sekä organisoinut taiteilijoille mahdollisuuksia esitellä taidettaan ja työskentelyään. Yhdistys on tuonut aktiivisesti esiin näkemyksiään saamelaislasten kulttuurikasvatuksen ja opetuksen kehittämiseksi. Seura on myös järjestänyt taiteilijakiertueita saamelaiskouluille.

Yhdistyksen pitkäaikaisena puheenjohtajana on toiminut taidekäsityöläinen Petteri Laiti ja sihteerinä kirjailija Kirsti Paltto. Suoma Sámi dáiddasearvi on toiminut kansainvälisesti ja tehnyt yhteistyötä muun muassa Norjan puolen järjestöjen kanssa saamelaistaiteilijoiden näkemysten ja työskentelymahdollisuuksien edistämiseksi.

Yhdistyksen luovuttama arkisto sisältää yhdistyksen toiminta-asiakirjat vuosilta 1992 - 2008. Suoma Sámi Dáiddasearvin arkisto kuvaa saamelaistaiteilijoiden yhdistystoimintaa, edunvalvontaa ja samalla saamelaista kulttuuritoimintaa ja taiteellista ajattelua. Asiakirjojen kautta saa kuvan niin yhdistyksen toiminnasta eri aikoina kuin saamelaistaiteen erityiskysymyksistä.

Suoma Sámi Dáiddasearvin arkistoluovutus on tärkeä osa tänä keväänä käynnistyneessä AIDA (Arctic Indigenous Design Archives) –projektissa luotavaa duojár-arkistoa. AIDA on Saamelaisarkiston, Sámi allaskuvlan ja Ájtte-museon kolmevuotinen interreg-yhteistyöprojekti, jossa tallennetaan saamelaisten muotoilijoiden asiakirjallista aineistoa sekä tuodaan esiin saamelaista muotoiluajattelua arkistoaineistojen, kuvien ja haastattelujen avulla. Hankkeessa luodaan myös muotoilukasvatusmateriaalia ja järjestetään koulutusta.
Saamelaisarkisto jatkaa duojár-arkistojen keruuta myös AIDA-projektin päätyttyä.