Blogi - Arctic Indigenous Design Archives (AIDA)

Blogi

Blogijulkaisut saameksi, ruotsiksi, suomeksi ja englanniksi.

Lähikuva jousinuolien sulista.

Arctic Indigenous Design Archives (AIDA) -hanke alkaa

16.03.2017

Inker-Anni Linkola-Aikio, Published originally in aida-archives.blogspot.com.


Kansallisarkisto (Saamelaisarkisto), saamelaismuseo Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseum Ruotsissa ja Sámi allaskuvla (Saamelaiskorkeakoulu) Norjassa aloittavat Arctic Indigenous Design Archives (AIDA) -yhteistyöhankkeen, jonka tarkoituksena on saamelaisen muotoilutietouden säilyttäminen ja siirtäminen seuraaville sukupolville. Kolmivuotisessa Interreg-yhteistyöhankkeessa tehdään duojáreiden (saamelainen käsityöläinen ja muotoilija) kanssa yhteistyötä muotoiluprosessiin liittyvien asiakirja-aineistojen säilyttämiseksi. Saamelaisarkisto ja Ájtte-museo kartoitettavat ja tallentavat duojáreiden (saamelaisten käsityöläisten/muotoilijoiden) aineistoja duojár-arkistoksi. Arkistossa ei keskitytä esineisiin, vaan tarkoituksena on tuoda esiin asiakirja-aineistoa, joka heijastaa duojárin luomistyötä, muotoiluajattelua sekä oman muotoilun markkinointiprosessia.

Hankkeessa perustettuja duojár-arkistoja käytetään Sámi allaskuvlan (Saamelaiskorkeakoulun) duodji-koulutuksessa. Sámi allaskuvlan opiskelijoille arkistot ja museo toimivat inspiroivana oppimisympäristönä, joiden avulla tutustutaan perinteiseen duodjiin, duojáreiden henkilöhistoriaan ja opitaan kertomaan omasta muotoiluajattelusta digitaalisesti.

Projektissa luodaan myös lapsille ja nuorille sopivaa digitaalista muotoilukasvatusmateriaalia hankkeessa kerättyjen arkistojen pohjalta. Tavoitteena on välittää tietoa saamelaisesta duodjista (duodji=saamelainen (taide)käsityö, muotoilu) ja duojáreista lapsille ja nuorille ja samalla varmistaa perinteisen tiedon siirtymistä seuraaville sukupolville.

Hanketta rahoittavat EU Interreg Nord V/Sápmi -ohjelma, Lapin liitto, Nordlands fylkeskommune, Troms fylkeskommune, Statens Kulturråd Ruotsi sekä Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto.

Lisätietoja: 
ylitarkastaja (Saamelaisarkisto) Inker-Anni Linkola, etunimi.sukunimi@arkisto.fi, 029 533 7042
tutkimusjohtaja (Kansallisarkisto) Päivi Happonen, etunimi.sukunimi@arkisto.fi, 029 533 7018
projektinjohtaja/arkistonhoitaja (Ájtte Svenskt Fjäll- och samemuseum) Ulf Stefan Winka, info@ajtte.com +46 971 170 70
dekaani (Sámi allaskuvla) Seija Somby etunimi.sukunimi@samiskhs.no, +47 784 484 54