Mitä on duodji? - Arctic Indigenous Design Archives (AIDA)

Mitä on duodji?


Mitä termi duodji tarkoittaa?

Gunvor Guttorm

Duodji ymmärretään tänä päivänä ensisijaisesti saamelaisten käsityönä. Kautta aikojen saamelaiset ovat eläneet luonnon resursseista ja siitä työstäneet päivittäistarvikkeitaan, duodjia, jotka ovat olleet tärkeitä luonnossa selviytymiseen. Duodji, käsityö, ja duddjon, käsityön valmistus, on käsien toimintaa, joka varustaa ihmiset arkisilla välttämättömyyksillä, kuten vaatteilla, työkaluilla, kodin esineistöllä ja niin edes. Nykyään duodjilla on yhä tiettyyn laajuuteen saakka sama tarkoitus luonnonvaraisessa elämäntavassa kuin ennen, mutta duodji-termin sisältö on muuttunut yhdessä saamelaisen elämäntavan kanssa. Tänään sana duodji voi sisältää myös moderneja työmenetelmiä, jolle jokainen tekijä määrittelee oman merkityksen. Duodji on osa saamelaisen identiteetin rakentumista. Tarkoittaen tällä sitä, että saamelaiset käyttävät duodjia kulttuuriomaisuutenaan ja ilmaisukeinonaan, johon liitetään omia kokemuksia.

Termillä duodji on ollut laajalti erilaisia merkityksiä, kuten tarve, tuote, teko[1]. Termi on muuttunut ajassa ja on siten terminä vaihteleva. Konrad Nielsen on kuvaillut termiä 1900-luvun käsityksen mukaisesti[2]. Konrad Nielsen selittää “mu duddjon beavdi” (pöytä, jonka olen tehnyt), “gussa duddjo ruovssi” (lehmä tekee utaraa) ja “gierdavašvuohta duddjo ráfi” (kärsivällisyys tekee rauhan)[3], ja näin käsityö on samanaikaisesti toimintaa sekä käytännössä että abstraktissa muodossa. Eri sanakirjoissa se käännetään esimerkiksi seuraavin sanoin: käsityö, työ, aikaansaannos, teos[4], hantverk, slöjd[5]. Koltansaameksi se on tuâij[6], inarinsaamen kielellä tyeiji[7], kiltinänsaamen kielellä tu'jj[8], turjansaameksi tijje[9]. Luulajan saameksi sitä kutsutaan sanalla duodje. Sana siis löytyy kaikista saamelaiskielistä. Myös eteläsaamen kielessä käytetään nykyään sanaa duedtie[10]. Duddjot on sanan verbi ja tarkoittaa tehdä, tehdä käsitöitä, muotoilla / tehdä käsin.

Termille duodji on lisätty uusia tai vaihtoehtoisia merkityksiä eri aikoina. Kaikki tuotteet, jotka vaativat ajatustyötä ja käsin valmistamista, voidaan sisällyttää sanaan duodji. Termi duojár on siten henkilö, joka tekee käsin. Yleensä duojárilla on paikallinen lähestymistapa, ja duodjin sisältö on sidoksissa tiettyyn paikalliseen tietouteen. Nykyään duojár on myös ammattimaisesti saamentyöalalle koulutettu henkilö, jolla on esimerkiksi oppisopimustodistus.

(Käännetty englanninkielisestä tekstistä What is Duodji?)

-

[1] Guttorm 2010
[2] Nielsen 1979: s.v: duoggje.
[3] Nielsen 1979: s.v: duggjot.
[4] Sammallahti 1989: s.v.: duodji
[5] Svonni 1990: s.v.: duodji
[6] Lehtiranta 1989: s.v.: tuâij
[7] Lehtiranta 1989: s.v: tyeiji
[8] Lehtiranta 1989: s.v: tu'jj
[9] Lehtiranta 1989: s.v: tijje
[10] Bergsland/Mattson 1993: s.v: duedtie

LÄHDEAINEISTO:
Bergsland, Knut – Mattson, Laila 1993: Oarjel saemien-daaroen baakoegærja. Sydsamisk-norsk ordbok. Ikkaldas: Iđut.

Guttorm, Gunvor 2010: Duodjáris duojárat. Duddjon ealiha duodjedigáštallama. Article collection. Kárášjohka: Davvi girji.

Lehtiranta, Juhani 1989: Yhteisaamelainen sanasto. (Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia 200). Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura.

Nielsen, Konrad 1979: Lappisk (samisk) ordbok. Oslo: Universitetsforlaget.

Sammalahti, Pekka 1989: Sámi-suoma sátnegirji. Saamelais-suomalainen sanakirja. Ohcejohka: Jorgaleaddji Oy.

Svonni, Mikael 1990: Sátnegirji. Sámi-ruoŧa, ruoŧa-sámi. Johkamohkki: Sámi girjjit.

 

Yhteystiedot

Saamelaisarkisto
Inker-Anni Linkola-Aikio,
saamelaisarkisto@kansallisarkisto.fi

Sámi allaskuvla
Gunvor Guttorm,
gunvor@samas.no

Ájtte, Ruotsin tunturi- ja saamelaismuseo
Anna Westman Kuhmunen,
info@ajtte.com