Perisak Juuso - Arctic Indigenous Design Archives (AIDA)

Perisak Juuso

(s.1953)

Saamenkäsityöläinen ja taiteilija


Perisak Juuso on syntynyt 1953 Kaaresuvannon Mertajärvellä, jossa hän asuu ja pitää omaa ateljeeta. Juuson lapsuudenperheessä on aina tehty käsitöitä perheen kaikkiin tarpeisiin ja käsityötaidon hän oppi vanhemmiltaan. Hänen hyvä silmä muodolle pohjautuu syvään materiaalituntemukseen ja perinnekäsityötaitoon. Hän on opiskellut metallialaa ja muotoilua. Perisak on kokenut velvollisuudekseen opettaa saamenkäsityötaitoja eteenpäin, jonka takia hän opiskeli opettajaksi ja toimii Sámij Åhpadusguovdásjissa ja Sámi allaskuvlassa Kautokeinossa.

Perisak Juuson työt liikkuvat duodjin, taideduodjin ja taiteen välimaastossa. Hänen ilmaisukanavansa on ennen kaikkea puu ja sarvi, mutta myös metalli ja kangas. Hän on etunenässä modernin duodjin kehittäjä. Hänen työnsä herättävät kysymyksiä uudistamisesta ja perinteestä. Perisak näkee, että käsityön kehitys ja uudistaminen täytyy rakentua vahvan perinteen pohjalle. Se on välttämättömyys, jolla varmistetaan merkityksellinen sisältö, mutta myös laatu.
Perisak Juusolla on ollut näyttelyitä Saamenmaalla ja ympäri maailmaa, muun muassa Kanadassa, Japanissa, Amerikassa ja Islannissa. Hän on vastaanottanut monia palkintoja ja 2012 Samisk konstråd myönsi hänelle stipendin.


Yhteystiedot

Instagram @perisakjuuso

Perisak Juuson arkisto pitää sisällään näyttelyesitteitä, arvosteluja, lehtiartikkeleita, kirjeitä sekä valokuvia taide-esineistä ja valmistusprosesseista. Arkistossa on myös esineitä, joissa on käyttörajoituksia. Ne ovat esimerkkejä vikaan menneistä esineistä, joita saa käyttää vain opiskelijat opetuskäytössä Sámij Åhpadusguovdásjissa ja Sámi allaskuvlassa.

[AJTTE]