Inka Kangasniemi - Arctic Indigenous Design Archives (AIDA)

Inka Kangasniemi

(s.1978)

Korutaiteilija, artesaani ja muotoilija


Inarilainen Inka Maarika Kangasniemi on syntynyt Rovaniemellä vuonna 1978. Kangasniemi on korutaiteilija, artesaani ja muotoilija, jonka tausta on vahvasti saamenkäsityöperinteessä. Hän opiskelee Lapin yliopistossa Teollista muotoilua ja oli töissä AIDA-hankkeen Suomen puolen suunnittelijana vuoteen 2019 saakka, sekä toimii myös yrittäjänä.
Kangasniemen muotoilualan yritys on muun muassa pilotoinut saamelaisen muotoilukasvatuksen konseptia, ja tehnyt korumuotoilua teolliseen tuotantoon.

Kangasniemen korutaidetta on ollut esillä lukuisissa yksityis- ja yhteisnäyttelyissä Suomessa ja ulkomailla. Taiteessaan hän käsittelee alkuperäiskansoja koskettavia aiheita globaalin näkökulman kautta ja suosii voimakkaita kontrasteja, jotka nousevat taiteilijan omasta identiteetista – hän on saamelainen, joka viihtyy urbaanissa ympäristössä. Taiteessaan Kangasniemi hyödyntää saamen käsitöissä käytettyjä tekniikoita ja materiaaleja, jotka ovat hänelle tuttuja ja helposti saatavilla. Vaikka saamelainen identiteetti ei olekaan Kangasniemen työskentelyn lähtökohtana, arktinen elämäntapa tulee töissä vahvasti esille.


Inka Maarika Kangasniemen arkisto koostuu biograafisesta aineistosta, muotoiluprosesseihin liittyvästä aineistosta ja luonnoskuvista.

[SA-FI]