Ilmari Laiti - Arctic Indigenous Design Archives (AIDA)

Ilmari Laiti

(s.1943)

Duojár ja opettaja


Saamenkäsityöntekijä, taidekäsityöläinen ja opettaja Ilmari Laiti syntyi vuonna 1943 Inarijoella.

Monilapsisen perheen toimeentulo muodostui mm. vanhempien tekemien käsitöiden myynnistä. Ilmari Laiti on tehnyt pitkän uran Saamelaisalueen koulutuskeskuksen saamenkäsityön lehtorina, koulutuksen johtajana ja vararehtorina. Hän aloitti oppilaitoksessa saamenkäsityökurssien vetäjänä 1972. Sitä ennen Laiti työskenteli Rovaniemellä toiminimi Johannes Laurin palveluksessa, Rovaniemen ammatillisen kurssikeskuksen saamenkäsityökurssin johtajana.


Laitilla on ollut useita luottamustehtäviä ja hän on ollut Lapin läänin taidetoimikunnan jäsen vuosina 1972–1974, Koti- käsi ja taideteollisuusalan opetussuunnitelman suunnittelutoimikunnan ja Lapin läänin keskiasteen koulutuksen suunnittelulautakunnan jäsen. Lisäksi hän on toiminut saamenkäsityön konsulenttina Lapin läänin kotiteollisuusyhdistyksessä ja Sápmelaš Duodjárat ry:ssä.


Ilmari Laitin arkisto sisältää biografista aineistoa aina 1950-luvulta lähtien, kirjeenvaihtoa ja laajalti hänen uraansa asiantuntijana ja opetustehtävissä sekä yhteiskunnalliseen toimintaan liittyvää materiaalia. Arkisto kuvaa samalla saamelaisen käsityökoulutuksen historiaa sekä koti-, käsi- ja taideteollisuusalan opetussuunnitelmien ja näyttötutkintojen kehittämistä Suomessa saamelaisen käsityön osalta. Arkistoon sisältyy runsaasti myös erilaisia saamelaisalueen organisaatioiden ja toimijoiden logohahmotelmia. Lisäksi arkistoon kuuluu mittava julistekokoelma erilaisista saamelaisalueen tapahtumista aina 1950-luvulta lähtien.

[SA-FI]