Stoor Ruth - Arctic Indigenous Design Archives (AIDA)

Stoor Ruth

Duojár (1934–2011)


Ruth Stoor (s. Stenberg, 1934–2011) oli kotoisin Storseles Malåsta, mutta asui suurimman osan elämästään Kiirunassa. Hän oli duojár ja opettaja. Hänen työllään oli tärkeä osuus duodjin säilyttämisessä, kehittämisessä ja edistämisessä 1970-luvulla.

Ruth opiskeli Saamelaisessa kansanopistossa (Sámi Álbmotallaskuvla, nykyään Sámij Åhpadus Guovdasj) Jokimukassa (Jokkmokk) vuosina 1952 – 1954. Hänellä oli kiinnostunut duodjista ja Jokimukassa opiskelun myötä hänen innostuksensa duodjia kohtaan kasvoi entisestään. Opintojensa jälkeen  Ruth ompeli saamenpukuja ja niihin kuuluvia osia myyntiin kotiseudullaan Malåssa.

1970-luvulla Ruth osallistui valtakunnallisen saamelaisen kulttuurijärjestön Same Ätnamin kursseille ja myöhemmin toimi myös itse kurssien opettajana, erityisesti tinalanka-, ja sisnakäsitöissä. Ruthin erityisenä kiinnostuksen kohteena olivat pohjoisaamelaiset pirtanauhamallit, minkä johdosta hän osallistui Same Ätnam järjestön suureen saamelaisten nauhojen dokumentoitihankkeeseen. Hän tutki ja dokumentoi nauhamalleja ja tutkimusmateriaalista syntyikin mittaamattoman arvokas pohja Sámi Duodji-yhdistyksen julkaisemille nauhamallikirjoille. 

Ruth oli taitava juuritöiden tekijä. Hänen juuritöitään on yhä hänen perheensä, lasten ja lastenlasten hallussa. Ruth valmisti juuritöitä perinteisellä saamelaisella tekniikalla.

Ruth suhtautui duodjiin tutkivasti. Hän tekikin työskennellessään usein omia kokeiluitaan sisnojen parkitsemisessa ja lankojen värjäämisessä eri tavoin. Hänen tutkimuksensa ja kokeilunsa toimivatkin arvokkaina lähteinä hänen läheisilleen, mutta nyt myös suuremmalle yleisölle, joka pääsee tutustumaan hänen arkistoonsa.


Ruthin arkistossa on tietoa pohjoissaamelaisista pirtanauhamalleista: luonnoksia, piirustuksia, malliraportteja, puhtaaksikirjoituksia, näytemalleja ja kokeiluja. Kuvien, muistiinpanojen, kurssi- ja työskentelykuvausten lisäksi hänen arkistoonsa kuuluu myös esineistöä, kuten työvälineitä ja näytteitä.