Mikä on AIDA? - Arctic Indigenous Design Archives (AIDA)

Mikä on AIDA?

Mitä ovat hankkeen projektit?

Kuva Nils-Johan Labban arkistosta: Materiaaleja hänen opiskeluajoiltaan: ensimmäinen kuksa, sormikota, yksi ensimmäisistä veitsistä ja muistikirja työpiirroksille.

Arctic Indigenous Design Archives, AIDA-hanke tai AIDA, vastaanottaa ja hallinnoi Duojár-arkistoa sekä pyrkii parantamaan aineistojen saavutettavuutta kestävin menetelmin. Samalla kun saamelaista elävää perintöä tallennetaan tuleville sukupolville, tutkimme ja kehitämme uusia arkistointimenetelmiä rajat ylittävässä yhteistyössä. Työskentelymme tapahtuu lähellä käsityöläisiä ja saamelaisyhteisölähtöisesti.

Tavoitteiden takana toimivat hankekumppanit ovat Suomen Kansallisarkiston Saamelaisarkisto, Ájtte, Duottár- ja sámemusea eli Ruotsin tunturi- ja saamelaismuseo ja Sámi allaskuvla, saamelainen korkeakoulu, Norjassa.

AIDA -kulttuuriperintöprojektit on mahdollistettu Interreg Pohjoinen -ohjelman rahoituksella; projektit ovat:

  • AIDA (I), käynnissä 2017–2019
  • AIDA II - arkistot nykypäivän toimijoina, käynnissä 2020–2022

Hankekumppaneista Ájtte-museo johtaa lajissaan toista, käynnissä olevaa AIDA II – arkistot nykypäivän toimijoina -projektia.

 

Kuva: Nils-Johan Labban arkisto / Ájtte, Ruotsin tunturi- ja saamelaismuseo


Hyödyllisiä linkkejä:

Yhteystiedot

Saamelaisarkisto
Inker-Anni Linkola-Aikio,
saamelaisarkisto@kansallisarkisto.fi

Sámi allaskuvla
Gunvor Guttorm,
gunvor@samas.no

Ájtte, Ruotsin tunturi- ja saamelaismuseo
Anna Westman Kuhmunen,
info@ajtte.com