Julkaisut suomeksi - Arctic Indigenous Design Archives (AIDA)

Julkaisut suomeksi

Blogijulkaisut verkkosivun valitulla kielellä

Kuva kahdesta kädestä, jotka kaivertavat pyöreää esinettä.

Täältä löydät kaikki AIDA-hankkeen blogijulkaisut suomeksi.

Vaihtoehtoisesti voit oheisten linkkien avulla selata blogitekstejä kaikilla hankkeessa käytetyillä kielillä tai tutustua AIDA (I)-projektin aikana julkaistuun Blogger blogiimme.

 

Kuva: Saamelaisarkisto


Julkaisut suomeksi

13.12.2022

(suomeksi) AIDA (Arctic Indigenous Design Archives)- hanke on nyt päättynyt. Hanke keskittyi saamelaisten
käsityöläisten ja taiteilijoiden arkistoihin sekä arkistojen toimintatapojen kehittämiseen. Hanke toteutettiin
kahdessa eri projektissa, joista AIDA oli käynnissä vuosina 2016–2019 ja AIDA II – arkisto nykypäivän
toimijana vuosina 2020–2022. Hanke toi yhteen kaksi erilaista saamelaista muistiorganisaatiota
Saamelaisarkiston ja Áitte-museon sekä saamelaisen korkeakoulun, Sámi allaskuvlan. Niinpä hankkeessa
opetus ja tutkimus yhdistyivät uudella tavalla muistiorganisaatioiden työn kehittämiseen,
monipuolistamiseen ja arkistojen kokoamiseen.

07.07.2020

(Suomeksi) Olen Inker-Anni Linkola-Aikio ja työskentelen ylitarkastajana Saamelaisarkistossa. Olen Saamelaisarkiston edustaja AIDA II –johtoryhmässä ja Suomen puolella hankkeen yhteyshenkilö rahoittajille, hankekumppaneille ja Kansallisarkistossa sisäisesti...

22.05.2020

(Suomeksi) Hei, olen Tiina-Maria Aalto, AIDA II-hankkeen uusi projektityöntekijä Saamelaisarkistossa Inarissa, ja osaamisalaani ovat graafinen suunnittelu, taide ja käsityö, hanketuotannot ja yhteisöhankkeet...

25.03.2020

(Suomeksi) AIDA on saanut rahoituksen jatkohankkeelle AIDA II - arkisto nykyajan toimijana. AIDA II-hankkeessa on keskitytään arkiston käyttäjien tarpeisiin...

04.01.2019

Hei,
nimeni on Katja Lettinen ja olen AIDA-hankkeen uusi työntekijä. AIDA:n eli Arctic Indigenous Design Archives -hankkeen sisältöä ollaan nyt siirtämässä verkkoon ja astun mukaan verkkosivujen suunnitteluun. 


AIDA:n uudet verkkosivut esittelee hankkeessa kerättyjä Duojáreiden eli saamen käsityöläisten arkistoja Suomesta, Ruotsista ja Norjasta sekä arkistopedagogista materiaalia ja hankkeen puitteissa järjestettyjen koulutusten tuloksia. AIDA:n

18.12.2018
31.10.2018

Saamelaisarkistossa meneillään oleva AIDA-Arctic Indigenous Design Archives hanke järjestää luentosarjan, joissa yhdistyy käsityö ja muotoilu.
Professori, sistusarkkitehti Simo Heikkilä kertoo muotoilijoiden ja käsityöläisten yhteistyötavoista.

08.10.2018

Oktober 3. hade vi projektgruppsmöte i Karesuando. Alla institutioner som deltar i projektet AIDA; Sámi arkiiva, Ájtte och Sámi Allaskuvla, fanns representerade. Under lunchen gjorde vi intressanta studiebesök.

Viime viikolla meillä oli erittäin hyvä ja tuloksellinen AIDA-hankkeen palaveri Ruotsin Karesuvannossa. Palaverin agendana oli AIDA-hankkeen nettisivut, sekä Jokkmokkin talvimarkkinoille tuleva AIDA-näyttely. Hankkeessa aloitti myös uusi työntekijä Maria Norvall Ájtte-museossa.

Lounastauon jälkeen kävimme myös tutustumassa Karesuvannon kahteen kirkkoon, joista toinen oli Lestadiuksen aikainen vanha sympaattinen kirkkotupa.

28.09.2018

AIDA-projektet genomförde den första workshopen för ungdomar i Anár den 4-5 september.

Arctic Indigenous Design Archives hankkeen arkistopedagogikseen muotoilukasvatustyöpajaan osallistui nuoria sekä Inarin että Jokkmokin yläkouluilta. Työpaja oli kaksipäiväinen: ensimmäisenä päivänä tutustuttiin duodjiajatteluun eli saamelaiseen muotoiluajatteluun ja muotoiluarkistoihin. Toisena päivänä oppilaat saivat työskennellä joko yksin tai pareittain julistesuunnitelmien parissa. Itse muotoilukasvatustyöpaja perustui Ilmari Laitin vastikään Saamelaisarkistolle lahjoittamaan kokoelmaan, joka sisältää 92 graafista tuotetta, lähinnä saamelaistapahtumien ja tuotteiden markkinointiin tarkoitettuja julisteita. Julisteet sijoittuvat vuosien 1979–2008 välille.
Työpaja alkoi interaktiivisella duodjisuunnistuksella eli saamelaiseen muotoiluajatteluun johdattavalla pelillä. Duodjisuunnistuksessa oppilaat tutustuivat duodjiin ennen, nyt ja pohtivat, mitä duodji voisi olla tulevaisuudessa...

26.06.2018

AIDA – Arctic Indigenous Design Archives lea Sámi Arkiivva, Ájtte-musea ja Sámi Allaskuvlla golmmajahkásaš Interreg-ovttasbargoprošeakta, man ulbmilin lea sámiid duodjejurddašeami seailluheapmi ja sirdin  boahttevaš buolvvaide. Fidnus čohkkejuvvojit  bábermateriála ja duojármuitalusaid, mat speadjalastet duojára bargovugiid ja jurddašeami. Fidnus lei diehtojuohkin dilálašvuohta Heahtás ja doppe fuomášeimmet, ahte duojáriid joavkkoságastallan lea maid buorre vuogi  vurket duodjejurddašeami. Duojárat iešge liikojedje doaibmavugiin, ságastallan earáiguin boktala jurdagiid ja muittuid ja ná diehtu čohkiiduvvo ovttas ságastaladettiin.

13.02.2018

Mun lean áhku bealde Mihkku Helena Sámmola Sunná. Áddjá bealde Gová Nikko Lásse Nils-Heaihka Sámmola Sunná. Suomagillii mu namma lea Sunna Valkeapää. Mu eadni beal sohka lea gárjilaš ja dien perspektiivvas mun lean massán iežan eatnigiela. Áhči giela gal lean máhtán álo.

Lean gal bajásšaddan Anára márkanis, muhto mun láven muitalit milloseabbot gos mu váibmu lea eret. Dat lea eret dan luonddubirrasis gos mu áhčči váhnemat leat eret ja dat lea maid doppe eret gos

12.10.2017

Kalevalaisten naisten liiton julkaisema Pirta-lehti haastatteli saamelaista raanuntekijä Ritva Tammelaa hänen isoisänsä mukaan nimetystä raanusta.

AIDA-hankkeen myötä Saamelaisarkistoon Tammelan luovuttama arkisto sisälsi hänen opinnäytetyönsä, joka käsitteli raanuja.

 http://www.kalevalaistennaistenliitto.fi/pirta-lehti/

11.10.2017

Kuka olet ja mistä tulet?

Olen Biehtára Arvo Hanna eli Hanna Helander. Olen syntynyt ja kasvanut Ivalossa, mutta juureni ovat Tenolla Rovisuvannon kylässä. Muutin Inariin Nikosiasta, Kyprokselta, jossa olen asunut

13.09.2017

Sámi Arkiiva oaččui cuoŋománus Suoma Sámi Dáiddasearvvi (Suomen saamelaistaiteilijat ry) arkiivaskeŋgejumi - dál searvvi arkiivamateriálat leat ordnejuvvon ja vurkejuvvon Arkiivii. Searvvi arkiivaid beassa dutkat Anára Sámi Arkiivas.
Arkiivvat sistisdollet buot searvvi doaimmaid searvvi vuođđudeami rájes gitta 2010-logu rádjai. Materiálain bohtet ovdan maiddái sámedáiddariid hástalusat, máŋggabealat barggut sihke searvvi prošeavttat ja ovttasbarggut.
Dáiddasearvvi materiálat maiddái digiterejuvvo dán čavčča áigge.

Saamelaisarkisto sai huhtikuussa Suomen Saamelaistaiteilijat ry:n (Suoma Sámi Dáiddasearvi) arkistolahjoituksen - nyt arkistomateriaalit ovat järjestetty ja talletettu Arkistoon. Yhdistyksen arkistoja pääsee tutkimaan Inarin Saamelaisarkistossa.
Arkistomateriaalit sisältävät yhdistyksen toiminta-asiakirjoja perustamisesta lähtien aina 2010-lukuun. Aineistot kuvaavat myös saamelaistaiteilijoiden kohtaamia haasteita ja monipuolisia töitä - niin yhdistyksen omia projekteja kuin yhteistyöprojekteja.
Suomen Saamelaistaiteilijoiden arkistomateriaalit myös digitoidaan tulevan talven aikana.

13.09.2017

AIDA-hankkeen myötä Saamelaisarkistoon on saatu saamenkäsityön lehtorin Ilmari Laitin (s. 1943) arkisto, joka sisältää erittäin monipuolista aineistoa kuten Laitin tekemiä logoluonnoksia saamelaisorganisaatioille ja kyselytutkimusaineistoa saamenkäsityöläisille vuodelta 1975. Arkistossa on myös useita hänen piirtämiään luonnoskuvia saamelaisista lusikoista.
Yksi lusikkapiirroksista herkistää sympaattisuudellaan. Se on tarkka piirros lusikasta, jonka Laiti on

08.06.2017

Lue tästä Saamelaisarkiston AIDA-hanketyöntekijöiden Inkan ja Raunan haastattelu.

22.05.2017

You can download AIDA brochure here

07.04.2017

Suoma Sámi Dáiddasearvi luohpada arkiivvas Sámi arkiivii jahkečoahkkima oktavuođas 7.4. Arkiiva sisttisdoallá searvvi doaimmaáššegirjjiid jagiin 1992 - 2008.

07.04.2017

Kansallisarkisto

https://www.facebook.com/ylesapmi/videos/

http://yle.fi/uutiset/

Suomen saamelaistaiteilijoiden yhdistys Suoma Sámi Dáiddasearvi (Suomen Saamelaistaitelijat ry) luovuttaa arkistonsa Saamelaisarkistolle perjantaina 7.4.2017 vuosikokouksensa yhteydessä. Arkisto sisältää yhdistyksen toiminta-asiakirjat vuosilta 1992 - 2008.

23.03.2017

Kansallisarkiston Arctic Indigenous Design Archives (AIDA)-projekti sai ensimmäisen arkistoluovutuksen tiistaina 14.3., kun Ilmari Laiti luovutti arkistonsa Saamelaisarkistoon. Duojár (saamenkäsityöntekijä, taidekäsityöläinen) ja opettaja Ilmari Laitin on toiminut Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa saamenkäsitöiden lehtorina, koulutuksenjohtajana ja v.a. rehtorina.

https://www.facebook.com/ylesapmi/videos/

http://yle.fi/uutiset/

16.03.2017

Kansallisarkisto (Saamelaisarkisto), saamelaismuseo Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseum Ruotsissa ja Sámi allaskuvla (Saamelaiskorkeakoulu) Norjassa aloittavat Arctic Indigenous Design Archives (AIDA) -yhteistyöhankkeen, jonka tarkoituksena on saamelaisen muotoilutietouden säilyttäminen ja siirtäminen seuraaville sukupolville.