AIDA (I) - Arctic Indigenous Design Archives (AIDA)

AIDA (I)

Kuva Ritva Tammelan arkistosta: raanukankaan päällä opinnäytetyö, jonka kansikuvassa raanu, saamelaismies ja koira.

Ensimmäinen AIDA-projekti, johon nykyään viitataan AIDA (I) -projektina, tähtäsi saamelaisen muotoilutietouden säilyttämiseen ja siirtämiseen tuleville sukupolville.

Projekti käynnistyi vuonna 2017 Jokimukan Talvimarkkinoilla, jossa myös projektin päättänyt konferenssi pidettiin kaksi vuotta myöhemmin vuonna 2019.

AIDA (I) -projektin johtajana toimi Saamelaisarkisto Suomessa, 2017–2019.

Perustaminen

AIDA (I) -projektissa hankkeen yhteistyökumppanit työskentelivät yhteistyössä duojárien kanssa perustaakseen heille yksityisarkistoja ja säilyttääkseen duojáreiden luovaan työhön liittyviä arkistoaineistoja; yhteensä kaksikymmentäkaksi (22) arkistoa, jotka nimettiin Duojár-arkistoiksi, perustettiin projektin aikana Saamelaisarkistoon ja Ájtte, Ruotsin tunturi- ja saamelaismuseoon (Duottár- ja sámemusea). 

Perustettuja Duojár-arkistoja hyödynnettiin Sámi allaskuvlan duodjin korkeakouluopetuksessa ja inspiraatiolähteenä työpajoissa, joita järjestettiin Inarin ja Jokimukan nuorille. Arkistojen pohjalta tuotettiin myös digitaalista pedagogista materiaalia tuolloin julkaistuille AIDA-hankkeen kotisivuille.

Ájtte-museoon toteutetussa päänäyttelyssä kaikki duojárit ja heidän arkistonsa esitettiin yhdessä Sámi allaskuvlan opiskelijoiden duodjin kanssa. Tämän lisäksi jokainen arkisto nostettiin esille sosiaalisessa mediassa, ja esiteltiin yleisölle Ájtte-museon kirjastoon tuotetuissa pienimuotoisissa yksityisnäyttelyissä.

Yleisön ja projektin välinen kommunikaatio tapahtui sekä suoraan että sosiaalisen median ja Blogspot-blogialustan julkaisujen välityksellä. 

Kehitystyö toteutettiin duojáreista koostuvan referenssiryhmän ja Duojár-arkiston luovuttajien kanssa.

Ensimmäistä AIDA-projektia rahoittivat Euroopan unionin Interreg Pohjoinen V -ohjelma, Lapin liitto, Nordlandin ja Tromssan maakunnat (fylkeskommune) Norjassa, Ruotsin valtion kulttuurineuvosto Statens Kulturråd, Ájtte, Ruotsin tunturi- ja saamelaismuseo (Duottár- ja sámemusea), Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto ja Suomen Kansallisarkisto.

 

Kuva: Ritva Tammelan arkisto / Saamelaisarkisto


Hyödyllisiä linkkejä:

Yhteystiedot

Saamelaisarkisto
Inker-Anni Linkola-Aikio,
saamelaisarkisto@kansallisarkisto.fi

Sámi allaskuvla
Gunvor Guttorm,
gunvor@samas.no

Ájtte, Ruotsin tunturi- ja saamelaismuseo
Anna Westman Kuhmunen,
info@ajtte.com