Tapahtumat - Arctic Indigenous Design Archives (AIDA)

Tapahtumat

Seminaarit, työpajat ja muut yleisötilaisuudet

Kuva Aune Kuuvan arkistosta: kaksi valokuva-albumin sivua, joista toinen suojapaperin sisällä. Edessä olevalla sivulla on kaksi kuvaa, joissa on tyttö-, poika- ja peikkonukke luonnossa.

Ensimmäisessä projektissa AIDA:n työpajat olivat suunnattu nuorisolle, mutta nyt ohjelmamme perustuu useisiin aktiviteetteihin. Osassa olemme kääntyneet laajemman, kansainvälisen yleisön puoleen, ja osassa pyrkineet luomaan intiimin keskusteluympäristön käsityöläisten ja taiteilijoiden kanssa. Olemme myös järjestäneet sisäisiä työpajoja.

Lapset ja nuoriso ovat yhä huomioitu arkistovierailujen yhteyteen organisoidulla ohjelmalla.

Kaikissa aktiviteeteissamme on yhteinen nimittäjä: kuinka voimme muuttaa arkisto- ja museotyötä vastaamaan alkuperäiskansa-ajattelua? Tapahtumasuunnittelussa olemme pyrkineet huomioimaan yhteistyökumppaneidemme, käsityöläisten ja taiteilijoiden toiveet ja tarpeet.

Seuraavaksi:

Menneet tapahtumat:

 


Alkuperäiskansa-arkisto tänään ja huomenna

Konferenssi, monimuoto | Lokakuu 2021

Tapahtumaan liittyviä linkkejä: 

 


Akateeminen kirjoittaminen saameksi

Sisäinen työpaja | Toukokuu 2021

Saamelaisarkiston toteuttamassa työpajassa, Vuokko Hirvonen ja Annika Pasanen inspiroivat työryhmää kirjoittamaan akateemista tekstiä saameksi. AIDA II -projekti tullaan esittelemään tieteellisessä Dieđut -julkaisujen erityisnumerossa.

 


Keskusteluja duodjista

Julkinen työpajasarja | Tammikuu–maaliskuu 2021

 “Keskusteluja duodjista” oli keskustelusarja arkistoista ja duodjista, jossa AIDA II -projekti kääntyi arkistonsa luovuttaneiden käsityöläisten ja taiteilijoiden puoleen.

Ájtte-museo järjesti keskustelun duodjin kopioinnista. Tilaisuuden luennoitsijat olivat Christina Zetterlund (SV), Sigga-Marja Magga (FI), Katarina Pirak Sikku (SV), Anna Stina Svakko (SV).

Sami allaskuvla järjesti tilaisuuden, jossa projektin tieteelliset assistentit Berit Guvsám (NO) and Laila Kuhmunen (SV) keskustelivat kuinka käsityöläisten arkistot inspiroivat heitä sekä teoreettisessa että taiteellisessa työssä.

Saamelaisarkiston työpajan sisältö muotoutui duojárin toiveen pohjalta ja suunnattiin sekä arkistoluovuttajille että mahdollisille luovuttajille, sisältäen esitykset mm. Raimo Lepistöltä (FI) arkistoluovuttajan laillisista oikeuksista Suomessa, Suvi Kingin (FI) esityksen Saamelaisarkiston käytänteistä ja arkistojen saavutettavuudesta sekä Heini Wesslinin (FI) esityksen arkistomateriaalien merkityksellisyydestä duodjin tutkimuksessa.

Tapahtumaan liittyviä linkkejä:

 


Kuinka kuratoida duodjia ja saamelaistaidetta

Webinar | lokakuu 2020

“Kuinka kuratoida duodjia ja saamelaistaidetta” -webinaarissa duodji ja dáidda (saamelainen taide) esitettiin useassa eri kontekstissa keskusteltaessa kysymyksestä ”Mitä sisältyy duodjin esittämiseen?” laajan kansainvälisen yleisön kanssa.

Korkeatasoiset luennoitsijat olivat Jérémie McGowan (NO), Kimberley Moulton (AU), Áile Aikio (FI), Carola Grahn & Maria Ragenstam (SV), Zoe Black (NZ), Maaike Halbertsma & Anita Bjørnback (NO), Sunna Valkeapää (FI), Joar Nango (NO) & Katarina Spik Skum (SV).

Näyttelykuratointi saamelaisperspektiivistä linkittyy AIDA II -hankeen tavoitteisiin löytää alkuperäiskansojen mukaisia työkaluja arkistotyöhön.

Tapahtumaan liittyviä linkkejä:

 AIDA (I) työpajat

Ryhmäkohtaiset työpajat | 2018/2019

AIDA (I) -projektissa järjestettiin kaksi työpajaa nuorille – ensimmäinen Inarissa elokuussa 2018 ja toinen Jokimukassa toukokuussa 2019. Työpajaosallistujat olivat peruskouluopiskelijoita Inarista ja Jokimukasta. Työpajoissa testattiin pedagogista oppimateriaalia, jota luotiin ensimmäisen projektin aikana. Saman aikaisesti työpajat mahdollistivat saamelaisnuorille käyttää saamen kieltä ja vahvistaa suhdetta saamelaiskulttuuriin sekä kokea kulttuuriperintöä nykyajassa.

Yhteystiedot

Saamelaisarkisto
Inker-Anni Linkola-Aikio,
saamelaisarkisto@kansallisarkisto.fi

Sámi allaskuvla
Gunvor Guttorm,
gunvor@samas.no

Ájtte, Ruotsin tunturi- ja saamelaismuseo
Anna Westman Kuhmunen,
info@ajtte.com