Mo hábmet čájáhusaid - Arctic Indigenous Design Archives (AIDA)

Mo hábmet čájáhusaid

Golggotmánu 13.b. 2020 (Digitála seminára)

Visuálalaš govva

Goas: 13/10. Álgá dii 8.30 (CET) nohká dii 17.00.
Báiki: Gomuvuođas(digitálalaččat) allaskuvla
Lágideaddji: Sámi allaskuvla, Ájtte, Duottar- ja Sámemusea, Sámi Arkiiva


[ Prográmma ]

BOVDEHUS

Mo galggašii hábmet ja lágidit čájáhusaid main váldá vuođu duoji jurddašeamis dahje mas boahtá ovdan sámi vásáhus? AIDA II prošeakta doallá bargobáji golggotmánu 13. beaivvi, fierpmi bokte. Bargobájis ovttas lonohallat vásáhusaid ja divaštallat mo dan sáhtašii bargat. Searvva don ge! Dása servet logaldallin Áile Aikio, Jérémie McGowan, Kimberley Moulton, Zoe Black, Carola Grahn/Maria Ragnestam, Maaike Halbertsma & Anita Bjørnback, Joar Nango/Katarina Spik Skum ja Sunna Valkeapää

Doaba curate ja curator boahtá eaŋgalasgielas. Curator lea olmmoš gii hábme čájáhusaid. Duodji ja dáidda čájehuvvo máŋgga oktavuođas galleriijain, dáiddahállain, dáidda- ja kulturhistorjjálaš museain, ja lassin festiválain ja bienálain. Dávjá oaivvilduvvo ahte leat sierra eavttut maid galgá vuhtii váldit go bargá duodjecájáhusain, muhto mii eat nu dávjá ságastala daid eavttuid birra. Bargobájis háliidat divaštallat makkár eavttuin lea sáhka duoji ektui.  Nu de sáhttit fidnet čiekŋalat áddejumi mat eavttut leat ja mo daiguin bargá. Dál ii vuos gávdno vuogádat mii profešonalisere dán máhtolašvuođa.  Hábmet čájáhusaid sámi geahčastagas čadno AIDA prošektii, man ulbmilin lea dahkat arkiivva doaimma eanet eamiálbmot lágánin.

Mii bovdet du gii leat bargan sierra čájáhusprošeavttain, ja maiddái jus leat juolludan iežat arkiivva AIDAi, dahje du gii oppalaččat beroštat fáttás. Min ulbmil lea ahte sáhtát searvat aktiivvalaččat bargobádjái ságastallamiidda. Maŋŋil bargobáji galgá oasseváldi ožžon áddejumi mii sáhttá leat eamiálbmot čájáhushábmen. Jus oasálasttat olles beaivvi, sáhtát oažžut kursaduođaštusa.

Liŋkka webinára prográmmii

 

Oktavuođadieđut

Sámi Arkiiva
Inker-Anni Linkola-Aikio,
samiarkiiva@kansallisarkisto.fi

Sámi allaskuvla
Gunvor Guttorm,
gunvor@samas.no

Ájtte, Duottar- ja sámemusea
Anna Westman Kuhmunen,
info@ajtte.com