Katarina Pirak Sikku - Arctic Indigenous Design Archives (AIDA)

Katarina Pirak Sikku

(r.1965)

Dájddár

 


Katarina Pirak Sikku riegádij 1965 ja bájassjattaj Jåhkåmåhken gånnå dálla aj viessu ja dájddárin barggá. Badjánam la duojijn ja dájddagijn ja lij gålmmålåge bájken gå álgij dájdaåhpadussaj, vuostak Gierunij ja maŋŋela dájdaallaskåvllåj Konsthögskolan, Ubbmemin. 2005 váldij eksámav friddja dájddagin.

Maŋenagi la Katarina måttijt vuosádusájt adnám, iehtjádij siegen Moderna musean Stockholman, Bildmuseetin Ubbmemin, Skellefteå konsthállan ja Ájte dávvervuorkán. Mittuniversitejtan Staaren, máhtá vájaldit suv almulasj bargo milta, Vájaldibme/Vandring (2019).

Katarina dájddárbargo mujttádi etnologidja guoradallamis ja gå bargaj nállebiologidja histårjåjn li arkijvvalåhkåma Rasbiologiska instituvtan Uppsalan guovddelis oassen årrum. Suv barggovuohkáj gullu vuojnnet hávijt ednamin ja ulmutjijn, åtsådit sajijt ja ulmutjij subttsasijt, oasev bahás válldet ja dassta gávadit. Árbev nállebiologidja åtsådijn la sån tsuojggum moatten vuosádusán ja bargon, buojkulvissan Nammalahppan (2014) ja Agálaččat bivttastuvvon sohkagotti ivnniiguin Ihkuven aajkan maadtoej klaeriejgujmie gåårveldihkie (2020).

Katarina álu barggá installasjåvnåj ja stuoráp prosjevtaj. Valla  suv arkijvvaj gulluji ienni åvddåbargo ja gåvåstagá, ållagasj suv árap bargojda. Barggo Nittionio år och nio månader mellan Tina Margareta och Máridjá Margareta Afra (2002) subtsas gålmå buolva mujtojt silbbagåhka birra. Arkijva baktu guoradip suv  bargo mannamav. Just for the pleasure (2004) allasis fámov válldá tjielggidimijs sjierves, seksualitejtas ja etnisitejtas suohtaslágásj stuvsajn gárvoj ja kodaj.

 

Katarina govva: Mattias Lindbäck


Katarina Pirak Sikku arkijvva

Katarina arkijvan gávnnuji barggoase ja åvddålijbargo degu gåvåstagá ja gähttjalime. Gávnnuji aj Katarina åhpadusájge bargo. Gåvå, katalåvgå, girjátjaja och girjjama.

[AJTTE]