Carola Grahn - Arctic Indigenous Design Archives (AIDA)

Carola Grahn

(f.1982)

Konstnär


Konceptualism som material

Carola Grahn, född 1982, är uppvuxen i Jåhkåmåhkke (Jokkmokk) och har rötter i Tjiehtele (Kittelfjäll) och Ångermanland. Hon bor numera i Malmö.

Carola är konstnär från sydsamiskt område. Hon är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan, Beckmans Designhögskola samt Fotoskolan i Gamleby. Hennes verk har bland annat visats på IAIA Museum Of Contemporary Native Arts (MoCNA) i Santa Fe, Leonard & Bina Ellen Art Gallery i Montreal, Southbank Centre i London, Office of Contemporary Art i Oslo, Kunsthall Trondheim och Bildmuseet i Umeå.

 

Hon arbetar tematiskt och idébaserat, ofta i stora projekt, framförallt med materialiserande av text, installationer och skulpturala medium. Många gånger genomsyras Carolas verk av komplexa idéer om identitet och ursprung. Flera gånger har hon tagit upp förtrycket av samer i olika tider. I verken åskådliggörs olika problem genom att betraktaren konfronteras med frågor eller påståenden. Hennes verk öppnar upp för dialoger samtidigt som de inte sällan är av berättande karaktär och rör sig inom fältet konceptuell konst.

2020 visades Carolas soloutställning I Have Scrutinized Every Stone and Log på Röda Sten Konsthall i Göteborg. Hon tilldelades Asmund och Lizzie Arles skulptörpris 2021 och har skrivit om samisk konst för Afterall Magazine, varit redaktör för Hjärnstorms temanummer om Sápmi och egenpublicerat romanen Lo & Professorn. Carola har även kuraterat för Sven-Harrys Konstmuseum i Stockholm och Festspillene i Nord Norge.


Carola Grahns arkiv

Arkivet består av material från olika konstprojekt, koncept och samarbeten. Det ingår objekt kopplade till projekten ”Sami Girl Gang” och ”Samisk vrede (Sámi rage)”, samt arkivalier i form av tidningsurklipp, böcker och utställningskataloger. Arkivet innehåller även en fotoutställning från 2005, innan Carola utbildade sig, till vilken flera förbehåll är knutna.

[AJTTE]

Carolas arkiv finns ej tillgängligt digitalt, för att ta del av hennes material tar man kontakt med Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum.