Ilmari Laiti - Arctic Indigenous Design Archives (AIDA)

Ilmari Laiti

(f.1943)

Duojár och lärare


Den samiske slöjdaren, konstnären och läraren Ilmari Laiti föddes 1943 vid floden Inaris strand. För den barnrika familjen var föräldrarnas slöjdande en viktig del av ekonomin.

Ilmari Laiti har haft en lång karriär som duodji lärare, utbildningsdirektör och som vice rektor vid Sámi Education Institute (Sameområdets utbildningscentral). Han började undervisa i duodji vid Sámi Education Institute 1972. Dessförinnan arbetate Laiti i Rovaniemi, tillsammans med Johannes Lauri, som direktör för den Samiska slöjdkursen vid Rovaniemis högskola.

Han har haft flertalet förtroendeuppdrag. Han har varit medlem i konstkommittén i region Lappland mellan 1972–1974, varit i planeringskommittén för utarbetandet av läroplanen för Home and Arts Industry (Hem- och konstindustri), därtill en medlem i planeringskommittén för gymnasieutbildningen i region Lappland. I tillägg har han arbetat som sameslöjdkonsult i Home Industry Association of the Province of Lapland (Hemindustriföreningen i region Lappland) och med i Sápmelaš Duodjárat ra.

 


Ilmari Laitis arkiv innehåller biografiska data från 1950-talet och framåt. Korrespondens och omfattande material rörande hans karriär som slöjdexpert och lärare, samt material som rör sociala aktiviteter. Samtidigt synliggör arkivet arbetet med att etablera en slöjdutbildning och utvecklingen av läroplan och kompetens-baserade kvalifikationer för duodji inom Hem, hantverk och konst industrin i Finland. Arkivet innehåller även en stor mängd skisser av logotyper för samiska organisationer och aktörer i Sápmi. Därtill innehåller arkivet en stor samling affischer från olika samiska evenemang från 1950-talet fram till 2000-talet.

[SA-FI]