Laiti Jouni S. - Arctic Indigenous Design Archives (AIDA)
Jouni Laiti, foto Kevin J. Francett / Kajastus Creative.

Laiti Jouni S.

Duojár och lärare


Jouni S. Laiti är född i Mierasjávri, i Utsjok. Nu bor han i Enare där han har sin ateljé. Större delen av sitt liv har han arbetat inom renskötseln. Jouni S. Laiti har varit verksam som duojár seden 1994. 

I hans barndomshem hade duodji en central plats i det dagliga livet. Hans mor sydde skor av renskinn och även andra traditionella klädesplagg av renskinn och päls. Hon sydde även skor för avsalu. Hans far gjorde pulkor och båtar för familjens behov.

Han har tagit kandidat (bachelor) examen i duodji sedan 2011 och tog examen på masterutbildningen i duodji vid Sámi allaskuvla i Kautokeino 2019. Han har även ämneslärarbehörighet i vuxenutbildning. Sedan 2011 arbetar han som lärare i duodji på Sameområdets utbildningscentral i Enare. Han har även skapat en utbildning vid Sameområdets utbildningscentral för hårdslöjd (sá. garraduodji). Därtill har han varit redaktör för boken Garraduodji om hårdslöjd. Boken publicerades på nordsamiska 2018.

Som en följd av utbildningarna har hans arbeten dragit mer åt en konstnärlig utformning. I sina verk visar Laiti prov på både traditionell duodji och ett modernt konsthantverk, allt med utgångspunkt i renhorn och björkvrilar. Jouni S. Laitis arbeten har visats i utställningar vid Sámi museum Siida Inari, Mänttä konstfestival,  Finska Institutet i Paris and vid Samiskt centrum för samtida konst i Kárášjohka, Norge. Museet för nutidskonst Kiasma har köpt in hans verk. Han har även haft en fotoutställning i Utsjoki.


Jouni S. Laiti etablerade sitt arkiv inom AIDA 2021 och har tidigare varit verksam i projektets referensgrupp. Jouni S. Laitis arkiv innehåller hans masterarbete, utställningskataloger och artiklar. Artiklarna visar Jouni S. Laitis utveckling som duojár och konstnär. Men även hur duodji presenteras i media.