Katarina Pirak Sikku - Arctic Indigenous Design Archives (AIDA)

Katarina Pirak Sikku

(f.1965)

Konstnär

 


Katarina Pirak Sikku är född 1965 och uppvuxen i Jåhkåmåhkke (Jokkmokk) där hon idag bor och verkar som konstnär. Hon är uppvuxen i en konstnärlig familj som både arbetat med duodje och konst. Hon var i 30-årsålder när hon inledde sin konstnärliga utbildning, först i Kiruna sedan vid Konsthögskolan i Umeå. 2005 tog hon sin examen i fri konst.

Därefter har Katarina haft flera utställningar, bland annat på Moderna museet i Stockholm, Bildmuseet i Umeå, Skellefteå konsthall och på Ájtte museum. På Mittuniversitetet i Östersund kan du vandra genom hennes offentliga verk Vájaldibme/Vandring (2019).

Katarinas konstnärliga praktik påminner om etnologins utforskande och i hennes arbete med rasbiologins historia har arkivstudier vid det Rasbiologiska institutet i Uppsala varit en central del. Att uppmärksamma sår i landskapet och i människor, att söka upp platser och människors berättelser, att ta i det onda utan att vika undan, kan beskriva hennes arbetssätt. Arvet efter rasbiologisk forskning har hon bearbetat i flera utställningar och verk, bl a Nammalahppan (2014) och Agálaččat bivttastuvvon sohkagotti ivnniiguin Ihkuven aajkan maadtoej klaeriejgujmie gåårveldihkie (2020).

Katarina arbetar ofta med installationer och i stora projekt. Men hennes arkiv består istället av förarbeten och skisser framförallt till hennes tidiga arbeten. Verket Nittionio år och nio månader mellan Tina Margareta och Máridjá Margareta Afra (2002) kretsar kring tre generationers minnen kring en silverkrage. Genom arkivet kan vi spåra hennes arbetsprocess. I Just for the pleasure (2004) tar hon makten över definitioner av kön, sexualitet och etnicitet genom en humoristisk lek med klädesplagg och koder.

 

Katarinas fotograf: Mattias Lindbäck


Katarina Pirak Sikkus arkiv

I Katarinas arkiv finns delar av verk liksom förarbeten som skisser, prover och experiment. Det innehåller material från Katarinas utbildningstid. Här finns också fotografier, kataloger, broschyrer och mönster.

[AJTTE]