Sámi Duodji - Arctic Indigenous Design Archives (AIDA)

Sámi Duodji

Organisation


Sameslöjdstiftelsen, Sámi Duodji är en slöjdorganisation som bildades 1993. Stiftelsegrundarna är Svenska Samernas Riksförbund (SSR) och Riksorganisationen Same Ätnam (SÄ) och organisationerna är representerade i styrelsen.

Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji har ett rikstäckande uppdrag för samisk slöjd. Uppdraget är att främja, stödja och utveckla frågor kring duodji. Stiftelsen har ett särskilt uppdrag att underlätta traditionsöverföringen mellan generationer, t.ex. genom särskilda insatser mot barn och unga.

Under 25 år har Sámi Duodji regelbundet köpt samtida duodji av verksamma duodjára. Varje år har man även köpt föremål av den slöjdare som fått emotta Asa Kitok stipendiet. Insamlingsarbetet har genererat en stor samling som idag består av ca 300 föremål av trä- och horn, päls, skinn, textil, rot, glas och silver.

Samlingen överläts 2018 till Ájtte, Svenskt fjäll och samemuseum och föremålen är sökbara genom museets databas Carlotta via http://collections.ajtte.com/web


Sámi Duodjis arkiv består av en samling av ca 300 föremål. Majoriteten av föremål kommer från den nordsamiska traditionen men även lule-, pite- och umesamiska, liksom den sydsamiska traditionen är rikligt representerade. Det är ungefär lika många kvinnliga duodjára som manliga, och några av föremålen har tillkommit genom ett samarbete mellan dem. Skinn- och textil är de vanligaste förekommande föremålsmaterialet, därefter är det trä- och horn och slutligen silver eller glas. 

[AJTTE]