Katarina Spik Skum - Arctic Indigenous Design Archives (AIDA)

Katarina Spik Skum

(f.1971) 

Slöjdare och lärare


Katarina Spik Skum är född 1971 och är med sin familj bosatt i Jåhkåmåhkke (Jokkmokk). Hon har ända sedan barnsben varit omgiven av personer som slöjdar och började själv tidigt att skapa. Det gör hon till största delen i hemmet där hon har sin ateljé.

Katarina Spik Skum har avlagt bachelor- och masterexamen i duodje/samiskt hantverk vid Sámi allaskuvla (Samisk högskola) 2015. Det gör henne till den en av två personer i Sverige med en högre utbildning i Duodje. Goahten (Såsom i kåtan) heter hennes examensarbete som består av en installation och ett teorietiskt arbete. I det diskuterar hon kåtan och hemmet som en plats för minnen men också en arena för samisk heminredning. Hon har dessförinnan gått på skinn- och textillinjen vid Sámij Åhpadusguovdásj (Samernas utbildningscentrum). Sedan tidigare har hon även en lärarexamen och hon har studerat nordsamiska, lulesamiska och samisk historia.

Katarina Spik Skum började redan i tidiga tonåren att lägga lulesamiska skoband. Hon har sedan dess tillhandahållit skoband men även koltar och dräktdelar till familjen och släkten liksom för avsalu. Hon har en djup kunskap i traditionell lulesamisk duodje som hon behärskar men hon tillhör även dem som utmanar och förnyar lulesamisk slöjd. Det gör hon bland genom att använda nya textiler och färger men förankrad i en traditionell kunskap.

Katarina Spik Skum har stället ut sitt masterarbete på en rad platser i Sápmi och deltagit vid samlingsutställningar bland annat i Jokkmokk och Umeå. 2019 erhöll hon även stipendium från Samiska Minnesfonden.


Arkivet består till större delen av material från Bachelor- och masterutbildningen i Duodje t.ex. akademiska uppsatser, skisser, utställningskataloger, affischer och tidningsklipp liksom materialprover och föremål från det praktiska arbetet. Därutöver innehåller arkivet en duodjedagbok med över 550 föremål, prover på lagda skoband, fotografier och annan dokumentation.

[AJTTE]