Stoor Ruth - Arctic Indigenous Design Archives (AIDA)

Stoor Ruth

Duojár (1934-2011)


Ruth Stoor (1934-2011), född Stenberg, kom från Storsele, Máláge (Malå) men bosatte sig i senare i Giron (Kiruna). Hon var duojár, lärare och del i stora satsningar för bevarande, fortlevnad och utveckling av duodji.

Ruth studerade vid Sámij Åhpadus Guovdasj, Samernas Folkhögskola (idag Samernas Utbildningscentrum) i Jåhkåmåhkke (Jokkmokk) under åren 1952 - 1954. Hon hade en stor passion för hantverk och under dessa år förstärktes hennes driv. Ruth blev en av de som sydde koltar och mössor på beställning hemma i Málege.

Under 1970-talet deltog Ruth i de satsningar på kurser som arrangerades av organisationen Same Ätnam. Ruth var själv elev men blev senare själv kursledare, främst inom tenntrådsbroderi och skinnsömnad. Ruth hade ett stort intresse för nordsamiska bandmönster vilket resulterade i att hon deltog i Same Ätnams stora dokumentationsprojekt av samiska band. Materialet blev ett ovärderligt underlag till de mönsterböcker som Sámi Duodji (Sameslöjdstiftelsen) senare gav ut.

Ruth var även en skicklig rotslöjderska. Hennes alster finns kvar inom familjen och visar jämn och tät bindningsteknik över dubbla stödtågor, det som är utmärkande för samisk rotslöjd.

Ruth hade ett vetenskapligt förhållningssätt till duodji och gjorde ofta egna undersökningar och experiment i hur man kunde bereda och färga material. Hennes dokumentation ses som en stor kunskapskälla för närmsta familjen, men nu även för andra som vill forska i arkivet.


Ruths arkiv innehåller ett omfattande dokumentationsmaterial av nordsamiska bandmönster; pärmar med information från uppgiftslämnare, skisser, renskrivningar, mönsterrapporter och bandprover. Fotografier, minnesanteckningar, kurs- och arbetsbeskrivningar, liksom föremål i form av många dragskivor för tenntrådstillverkning och provbitar är också en del av arkivet.