Helge Sunna - Arctic Indigenous Design Archives (AIDA)

Helge Sunna

(f.1940) 

Duojár


Helge Sunna Helge Sunna är född 1940 inom Leavas sameby i Giron (Kiruna). Han är uppvuxen i en familj med många väletablerade slöjdare och förnyare av duodji traditioner. Han och hustrun Inga (f. Pejok) är idag bosatta i Sollentuna, där han har sin verkstad i garaget.

Konsthantverkare, författare, nytänkare och utredare liksom värderare av sameslöjd på uppdrag av Sameslöjdstiften Sámi Duodji. Att vara duojár, som Helge Sunna, är att vara en mångsysslare. För Helge Sunna har det inneburit både ett konstnärligt skapande och nytänkande liksom ett arbete med att driva utvecklingsfrågor om duodji. Helge Sunna har beskrivit sig som konsthantverkare och inte som konstnär. Han arbetar utifrån traditioner, använder traditionella material och metoder men tillför moderna tankar och element i sitt skapande. Det syns bland annat i hans skapade av trummor men också i utformningen av skålar och knivar. Att slöjda ”Dat lea vaibmu ašši” , något som görs med hjärtat, ”med handens färdighet och hjärtats värme för ögats fröjd”. Helge Sunna är aktiv inom samepolitiken och driver kultur frågor. Han har bland annat utformat regelverk och riktlinjer för gesällbrev som godkändes av Sveriges hantverksråd. Uppdraget fick han av Sameslöjdsstiftelsen Sami Duodji och Sámij åhpadusguovdásj. Han är författare till boken Duodji, árbi, arvet, handicraft in the Sámi culture som gavs ut av Sameslöjdsstiftelsen år 2006. 

 Tillsammans med sin fru Inga Sunna har han varit utsedda till Århundradets Mästerslöjdare av föreningen Svenska Hemslöjd, med motivering att de är två av landets skickligaste slöjdare som kompletterar varandras uttryck och fortsätter att skapa kompromisslös slöjd som håller i generationer.


Helge Sunnas arkiv består av arkivalier i form av skisser, manuskript och texter. Dessutom innehåller det fotografier på duodji och dáiddaduodji liksom olika materialprover. Arkivet innehåller även material från duodji-relaterade utredningar, projekt som han har initierat, drivit eller medverkat i samt böcker han skrivit text i. 

[AJTTE]