Edit Svakko - Arctic Indigenous Design Archives (AIDA)

Edit Svakko

(f.1942 - d.2012)

Sameslöjdskonsulent, duojár, lärare, kursledare och redaktör för böcker


Edit Svakko (1942-2012) föddes i Vuolip Rádekjohka och var bosatt i Giron (Kiruna), i Máláge (Malå) och i Harads. Hon var sameslöjdskonsulent, duojár, lärare, kursledare och redaktör för böcker.

Edit Svakko studerade vid Samernas Folkhögskola på 1962-1964 där hon senare också var gästlärare. Därefter arbetade hon under många år som sameslöjdskonsulent först för Same Ätnam och sedan för Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji. Arbetet innebar att hålla kontakten med duojár i olika samiska områden, handleda, ta fram ett kursutbud och turnélägga slöjdutställningar. Tillsammans med lokala duojárat arbetade hon även fram mönster för koltar från olika områden.

Edit Svakko var en mångsysslare inom mjukslöjd och arbetade med tenntråd, vävning och skinnsömnad av både traditionell slöjd och av helt nyskapande produkter. Tenntråd, pärlor, garn och garvat renskinn var material som hon gärna använde och också återanvände sig av. Återanvändning av stuvbitar och material som fogades samman i nya former vittnar om ett traditionellt ekologiskt förhållningsätt till naturen, där inget fick gå förlorat. Arbetsmetoden är på samma gång väldigt samtida modern.


Edit Svakkos arkiv är mångfacetterat. Förutom en rad föremål innehåller det en mängd olika arkivalier. Här finns ett stort antal mönster på väskor, mössor, handskar, band, koltar och barmkläden från alla delar av det samiska området. Det finns skisser och anteckningar från tiden som slöjdkonsulent och material som rör släktforskning. Dessutom finns det en klippsamling och en samling av fotografier. Arkivet skänktes av hennes dotter Anna-Stina Svakko.

[AJTTE]