Kampanj& Utställning - Arctic Indigenous Design Archives (AIDA)

Kampanj& Utställning

#MUDUODJEARKIIVA

Vill du hjälpa till att berätta vad duodji är? Dela ditt duodjiarkiv!

Sociala medier kampanj - Utställning på Instagram

#muduodjearkiiva #mudáiddaarkiiva #muvduodjevuorkká #movvætnoevåarhkoe #muutuâjjarkiiv #muutyejiarkkâdâh #mittduodjearkiv #duodjiarkistoni #myduodjiarchive

#Muduodjearkiiva är nu @Muduodjearkiiva!

Utmaningen #Muduodjearkiiva blir Instagramutställningen @Muduodjearkiiva! Under hösten 2020 startades utmaningen #Muduodjearkiiva – dela ditt duodjiarkiv! Nu visas resultatet i en film och en unik utställning.

@muduodjearkiiva utställning

@muduodjearkiiva är en utställning på Instagram. Genom bild och text presenteras de 14 medverkanden och deras egna duodjiarkiv. Allt hör samman med deras inlägg under #muduodjearkiiva eller likande. Utställningen följer tre teman: arkiv och arkivmaterial, duodji och dájdda och slutningen process och upphovsmannen eller kvinnan. Varje medverkandes bilder har i möjligaste mån presenterats sammanhängande. Att skapa utställningen på plattformen Instagram gör det möjligt att röra sig mellan flöden och enskilda inlägg. Bakom inläggen ryms fler bilder och även filmer, vilket skapar en multi-dimensionell upplevelse.

Var vänlig följ de etiska riktlinjerna vad gäller att dela bilder på sociala media eller när bilder används kommersiellt. Ha respekt för både det individuella ägandeskapet till bilder men även till kommentarerna i inlägget.

Medverkande är: @astu.design, @duodjibylise, @elleduodji, ElleMina Kuoljok Baer, @elinakuhmunen, @elsalabbaduodji, @houseofduodji, Ida Maria Marakatt, @juksahkka, @njlabba, Paulus Kuhmunen, @perisakjuuso, @samiskakocken /Kristoffer Åström and @ulrikatapioblind.

Länk till utställning (för Instagram användare): instagram.com/muduodjearkiiva

Fortsätt att dela ditt duodjearkiv!

Allt som du sparat, som hör till ditt duodjearbete utgör ditt duodjearkiv; tidningsartiklar, fotografier, provbitar, misslyckade alster, använda alster, ofärdiga alster, mönster, brev, experiment, marknadsföring osv. Sånt vi inte får se på utställningar, sånt som berättar DIN duodjehistoria.

Ditt duodjearkiv har ett stort värde. Det bidrar till en ökad förståelse för duodji.

Hur man deltar

1. Dela bilder i Instagram med utvalt arkivmaterial, berätta om det och varför du har sparat det.

2. Märk med: #muduodjearkiiva eller #mudáiddaarkiiva, eller det språk du föredrar: #muvduodjevuorkká #movvætnoevåarhkoe #muutuâjjarkiiv #muutyejiarkkâdâh #mittduodjearkiv #duodjiarkistoni och/eller #myduodjiarchive.

3. Märk ditt/dina bidrag med tagga @muduodjearkiiva och utvalda bilder visas på vårt nya konto @muduodjearkiiva. 

När du deltar ger du oss tillåtelse att spara bilden i AIDAs arkiv* samt att publicera bild och text inom AIDA II projektet. T ex på vår hemsida, blogg, utställningar och social media.

Hoppas du vill delta!

Inom AIDA projektet har det etablerats 24 duojár-arkiv vid Ájtte museum och Samearkiv, roligt är också att fler är på gång. Se våra etablerade duojár-arkiv här: https://kansallisarkisto.fi/aida/sv/duojar-arkiv.

Kanske du hittar inspiration till vad ditt egna arkiv är.

#deladuodje och #delavantar är liknande kampanjer som har gett inspiration till denna kampanj.

 

* När jag deltar i kampanjen #muduodjearkiiva med en egen bild från mitt duodjiarkiv, överlåter jag det bildmaterialet till Riksarkivet i Finland. Det blir tillgängligt och fritt för forskare och andra att använda, dock enligt EU:s dataskyddsförordning och den nationella lagstiftningen i Finland. 

Materialet förvaras digitalt i Riksarkivet som en del av AIDA-arkivet.
Mer informasjon: Samearkiv, Tel.+358 50 408 3062 , kirjaamo@kansallisarkisto.fi