Om AIDA - Arctic Indigenous Design Archives (AIDA)

Om AIDA

Vad är projekten?

Foto från Nils-Johan Labbas arkiv: Material från studietiden. Hans första kosa, nålhus, en de första knivarna och skissbok.

Arctic Indigenous Design Archives även kallad “AIDA” mottar och förvaltar Duojár-arkiv och strävar efter att tillgängliggöra materialet. Samtidigt som vi förvaltar den levda kulturen för kommande generationer, forskar vi och utvecklar nya arkivpraktiker vid institutionerna.  Vi arbetar nära slöjdare och utifrån samiska samhällets behov.

Partnerna i AIDA-projektet är Riksarkivets Samearkivet i Finland, Sámi allaskuvla (Samisk Högskola) i Norge och Ájtte - Svenskt fjäll- och samemuseum i Sverige.

Vårt kulturarvsprojekten har möjliggjorts av Interreg Nord programmet; projekten är:

  • AIDA (I), mellan 2017–2019
  • AIDA II - Arkiv som aktörer i samtiden, mellan 2020–2022.

Den pågående, andra av de projekten, “AIDA II – Arkiv som aktörer i samtiden” leds av Ájtte museum.

 

Foto: Nils-Johan Labbas arkiv / Ájtte - Svenskt fjäll- och samemuseum


Vidare information:

Kontakt

Samearkivet
Inker-Anni Linkola-Aikio,
samiarkiiva@kansallisarkisto.fi

Sámi allaskuvla
Gunvor Guttorm,
gunvor@samas.no

Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum
Anna Westman Kuhmunen,
info@ajtte.com