Blogg - Arctic Indigenous Design Archives (AIDA)

Blogg

Blogg publikationer på samiska, svenska, finska och engelska.

Närbild av fjädrar av pilbågs pilar.

Blogg publikationer på samiska, svenska, finska och engelska.

Alternativt kan du använda länkarna för att bläddra i blogginlägg på det språk du har väljer eller för att besöka vår Blogger-blogg som publicerades under AIDA (I)-projektet.

 

Foto: Samearkiv


Blogginläggerna

13.12.2022

(suomeksi) AIDA (Arctic Indigenous Design Archives)- hanke on nyt päättynyt. Hanke keskittyi saamelaisten
käsityöläisten ja taiteilijoiden arkistoihin sekä arkistojen toimintatapojen kehittämiseen. Hanke toteutettiin
kahdessa eri projektissa, joista AIDA oli käynnissä vuosina 2016–2019 ja AIDA II – arkisto nykypäivän
toimijana vuosina 2020–2022. Hanke toi yhteen kaksi erilaista saamelaista muistiorganisaatiota
Saamelaisarkiston ja Áitte-museon sekä saamelaisen korkeakoulun, Sámi allaskuvlan. Niinpä hankkeessa
opetus ja tutkimus yhdistyivät uudella tavalla muistiorganisaatioiden työn kehittämiseen,
monipuolistamiseen ja arkistojen kokoamiseen.

18.01.2022

(Davvisámegillii) Sápmelaš lea eanet hállái go čállái, lávejit dadjat. Min kultuvra lea rievdan áiggiid čađa, iige dat leat šat nu čielgasit fal njálmmálaš árbevierru, mii min kultuvrra guoddá. Go čálát juoidá muitui, de don sáhtát vajáldahttit dan. Dathan čuožžu báhpáris ja sáhtát doppe ain dan geahččat. Go min njálmmálaš kultuvra ii leat šat seammá guovddážis go dolin, dat dahká čálalaš gálduid ain dehálabbon...

05.07.2021

(Svenska) Duojár arkiven innehåller, förutom föremål och fotografier, också arkivalier: skisser, anteckningar, texter, utställningskataloger och mycket annat. Tusentals pappersark skall gås igenom och digitaliseras genom att scannas eller fotograferas. Som tur är hjälper Saga Maria Nutti och Hilde Kuhmunen oss med detta arbete nu under sommaren 2021..

02.06.2021

(In English) My name is Misia Siennicka. I am a new trainee at the AIDA II project. I originally come from Poland where I graduated from Architecture, but I have spent last couple of years in Rovaniemi studying Arctic Art and Design. My task in AIDA project is working on illustrations for educational materials...

21.04.2021

(Svenska) När vi påbörjade fortsättningsprojektet så gick jag igenom alla tidigare etablerade AIDA arkiv vid Ájtte museum. Det var nu jag såg arkiven nära inpå, för första gången...

02.03.2021

(Davvisámegillii) Aida-prošeakta ordnii ođđajagimánus dilálašvuođa, gos duojárat, dutkit ja eará duodjeberošteaddjit ságastalle duoji kopieremis...

05.01.2021

(Svenska) Ingen kunde förutse att 2020 skulle bli ett år av ofrivillig isolering på grund av en pandemi. Vi inom AIDA projektet blev inledningsvis lite paralyserade. Hur skall vi kunna driva ett arkivprojekt som bygger på samarbete över gränserna och på interaktion med människor,...

09.12.2020

(Julevsámegillii) Muv namma l Berit Kristine Andersen Guvsám. Bårggemáno 2020:s lav barggam diedalasj assistentan AIDA-prosjevtan...

09.12.2020

(Norsk) Mitt navn er Berit Kristine Andersen Guvsám. Fra august 2020 har jeg jobbet som vitenskapelig assistent i AIDA-prosjektet...

19.11.2020

(Svenska) Under hösten har AIDA II projektet  anordnat ett webinarium med temat: Curating Duodje and Dájdda Exhibitions. Webinariets tre huvudföreläsare Áile Aikio, Jérémie McGowan och  Kimberley Moulton hade alla bjudits in för att tala om dagens tema...

08.09.2020

(Svenska) I projektet AIDA II- arkiv som aktör i samtiden ställer vi några frågor: Hur kan studenter, forskare och andra användare av arkiven få tillgång till material på nya sätt? Hur kan vi ”indigenisera” arbetet vid arkiven för att anpassa det till en samisk praktik? En aspekt av frågan hur vi kan arbeta med arkiven på nya sätt har framträtt i samarbetet med de vetenskapliga assistenterna vid Sami allaskuvla...

04.09.2020

(Davvisámegillii) Mun lean Káre Petter Iŋggá Gunvor/Gunvor Guttorm. Illudan sakka go beasan leat prošeaktajođiheaddji Sámi allaskuvlla ovddas AIDA II prošeavttas...

11.08.2020

(Svenska) Jag heter Anna Westman Kuhmunen och arbetar sedan många år som intendent vid Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum i Jokkmokk. Jag är även doktorand vid Stockholms universitet och arbetar med en avhandling i religionshistoria om Måltiden som religiös ritual under 1600- och 1700-talen i det lulesamiska området. Tillsammans med Christina Zetterberg vid Linnéuniversitet arbetar jag också i ett projektet Designhistoria ur andra geografier. Där får jag möjlighet att stanna upp, reflektera och skriva om AIDA projektet...

07.07.2020

(Davvisámegillii) Mun lean Inker-Anni Linkola-Aikio ja barggan bajit dárkkisteaddjin Sámi arkiivvas. Lean Sámi arkiivva ovddasteaddji AIDA II stivrenjoavkkus ja Suoma bealde prošeavtta gulahallanolmmoš ruhtadeddjiide, prošeaktaguimmiid gaskka ja Riikkaarkiivvas siskkáldasat...

07.07.2020

(Suomeksi) Olen Inker-Anni Linkola-Aikio ja työskentelen ylitarkastajana Saamelaisarkistossa. Olen Saamelaisarkiston edustaja AIDA II –johtoryhmässä ja Suomen puolella hankkeen yhteyshenkilö rahoittajille, hankekumppaneille ja Kansallisarkistossa sisäisesti...

28.05.2020

(Davvisámegillii) Bures! Mun lean Guhmusa Laila Susanna  ja lean Johkamohkis eret. Lean ođđa mielbargi AIDA II-prošeavttas miessemánu vuosttaš beaivvi rájis...

28.05.2020

(Svenska) Bures! Jag heter Laila Susanna Kuhmunen och jag är från Jokkmokk. Sedan 1 maj är jag en ny Áida II projektmedarbetare. Det är spännande att jag fått möjligheten att delta i projektet som vetenskaplig assistent...

22.05.2020

(Suomeksi) Hei, olen Tiina-Maria Aalto, AIDA II-hankkeen uusi projektityöntekijä Saamelaisarkistossa Inarissa, ja osaamisalaani ovat graafinen suunnittelu, taide ja käsityö, hanketuotannot ja yhteisöhankkeet...

22.05.2020

(Davvisámegillii) Bures! Mun lean Tiina-Maria Aalto, AIDA -prošeavtta ođđa prošeaktabargi Sámi Arkiivvas Anáris. Mun buvttán prošektii iežan máhtu gráfalaš plánemis, dáidagis ja duojis, buvttadeamis ja searvvušprošeavttain...

30.04.2020

(Svenska/Davvisámegillii) Bures! Mu namma lea Elina Kuhmunen ja lean ođđa mielbargi AIDA prošeavttas.
Mon lean bargan Ájtte museas máŋga jagi ja lean čuvvon prošeavtta dán rájis go álggahii...

25.03.2020

(Davvisámegillii) AIDA -prošeakta lea ožžon ruhtadeami joatkaprošektii AIDA II - arkiiva doaibmin dála áiggis. AIDA IIs ulbmilin lea vuodjut arkiivva geavaheddjiid dárbbuide...

25.03.2020

(Suomeksi) AIDA on saanut rahoituksen jatkohankkeelle AIDA II - arkisto nykyajan toimijana. AIDA II-hankkeessa on keskitytään arkiston käyttäjien tarpeisiin...

04.01.2019

Hei,
nimeni on Katja Lettinen ja olen AIDA-hankkeen uusi työntekijä. AIDA:n eli Arctic Indigenous Design Archives -hankkeen sisältöä ollaan nyt siirtämässä verkkoon ja astun mukaan verkkosivujen suunnitteluun. 


AIDA:n uudet verkkosivut esittelee hankkeessa kerättyjä Duojáreiden eli saamen käsityöläisten arkistoja Suomesta, Ruotsista ja Norjasta sekä arkistopedagogista materiaalia ja hankkeen puitteissa järjestettyjen koulutusten tuloksia. AIDA:n

18.12.2018
31.10.2018

Saamelaisarkistossa meneillään oleva AIDA-Arctic Indigenous Design Archives hanke järjestää luentosarjan, joissa yhdistyy käsityö ja muotoilu.
Professori, sistusarkkitehti Simo Heikkilä kertoo muotoilijoiden ja käsityöläisten yhteistyötavoista.

11.10.2018

Hej!

Mitt namn är Maria Nordvall och jag gör min praktik på Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseum där jag arbetar inom AIDA-projektet. Praktiken sträcker sig under hösten fram till jul, som är min sista termin på Masterprogrammet i konstvetenskap vid Södertörns Högskola i Stockholm. Skälet till att jag hamnade här har stark anknytning till mitt samiska ursprung likväl som min forskning. Jag skrev min masteruppsats om

08.10.2018

Oktober 3. hade vi projektgruppsmöte i Karesuando. Alla institutioner som deltar i projektet AIDA; Sámi arkiiva, Ájtte och Sámi Allaskuvla, fanns representerade. Under lunchen gjorde vi intressanta studiebesök.

Viime viikolla meillä oli erittäin hyvä ja tuloksellinen AIDA-hankkeen palaveri Ruotsin Karesuvannossa. Palaverin agendana oli AIDA-hankkeen nettisivut, sekä Jokkmokkin talvimarkkinoille tuleva AIDA-näyttely. Hankkeessa aloitti myös uusi työntekijä Maria Norvall Ájtte-museossa.

Lounastauon jälkeen kävimme myös tutustumassa Karesuvannon kahteen kirkkoon, joista toinen oli Lestadiuksen aikainen vanha sympaattinen kirkkotupa.

28.09.2018

AIDA-projektet genomförde den första workshopen för ungdomar i Anár den 4-5 september.

Arctic Indigenous Design Archives hankkeen arkistopedagogikseen muotoilukasvatustyöpajaan osallistui nuoria sekä Inarin että Jokkmokin yläkouluilta. Työpaja oli kaksipäiväinen: ensimmäisenä päivänä tutustuttiin duodjiajatteluun eli saamelaiseen muotoiluajatteluun ja muotoiluarkistoihin. Toisena päivänä oppilaat saivat työskennellä joko yksin tai pareittain julistesuunnitelmien parissa. Itse muotoilukasvatustyöpaja perustui Ilmari Laitin vastikään Saamelaisarkistolle lahjoittamaan kokoelmaan, joka sisältää 92 graafista tuotetta, lähinnä saamelaistapahtumien ja tuotteiden markkinointiin tarkoitettuja julisteita. Julisteet sijoittuvat vuosien 1979–2008 välille.
Työpaja alkoi interaktiivisella duodjisuunnistuksella eli saamelaiseen muotoiluajatteluun johdattavalla pelillä. Duodjisuunnistuksessa oppilaat tutustuivat duodjiin ennen, nyt ja pohtivat, mitä duodji voisi olla tulevaisuudessa...

26.06.2018

AIDA – Arctic Indigenous Design Archives lea Sámi Arkiivva, Ájtte-musea ja Sámi Allaskuvlla golmmajahkásaš Interreg-ovttasbargoprošeakta, man ulbmilin lea sámiid duodjejurddašeami seailluheapmi ja sirdin  boahttevaš buolvvaide. Fidnus čohkkejuvvojit  bábermateriála ja duojármuitalusaid, mat speadjalastet duojára bargovugiid ja jurddašeami. Fidnus lei diehtojuohkin dilálašvuohta Heahtás ja doppe fuomášeimmet, ahte duojáriid joavkkoságastallan lea maid buorre vuogi  vurket duodjejurddašeami. Duojárat iešge liikojedje doaibmavugiin, ságastallan earáiguin boktala jurdagiid ja muittuid ja ná diehtu čohkiiduvvo ovttas ságastaladettiin.

06.06.2018

Just nu håller vi på med utställningsarbetet av Karin Vasaras arkiv!

Är ni intresserade av att se ett urval hur hennes arkiv är ni välkomna på vernissage 7/6 kl.14.00.
Local: Ájttes och sametingets bibliotek i Ájabyggnaden i Jokkmokk.

Utställningen kommer att vara öppen till 25/6.

04.06.2018

Vi kan meddela att AIDA-projektet har tagit emot ytterligare ett arkiv.
Konstnären och slöjdaren Per-Isak Juuso har valt att skänka sitt arkiv till Ájtte, 

13.02.2018

Mun lean áhku bealde Mihkku Helena Sámmola Sunná. Áddjá bealde Gová Nikko Lásse Nils-Heaihka Sámmola Sunná. Suomagillii mu namma lea Sunna Valkeapää. Mu eadni beal sohka lea gárjilaš ja dien perspektiivvas mun lean massán iežan eatnigiela. Áhči giela gal lean máhtán álo.

Lean gal bajásšaddan Anára márkanis, muhto mun láven muitalit milloseabbot gos mu váibmu lea eret. Dat lea eret dan luonddubirrasis gos mu áhčči váhnemat leat eret ja dat lea maid doppe eret gos

19.01.2018

Students on the Duodje- ja digitála muitalusat (Duodji craft and Digital Narratives) -course have learned how to use museums and archives as a part of their duodji-process. They also learn how to make their duodji visually attractive and effectiveness of narrative in duodji. Practical design and way to craft are important, when learning how to make duodji.


Oahppu lea oassin Interreg AIDA-prošeavttas (Arctic Indigenous Design Archives), masa Sámi allaskuvla, Ájtte musea ja Sámi arkiiva Anáris leat searvan. Duodje- ja digitála muitalusat oahpus studeanttat ohppet geavahit dávvirvuorkkáid ja eará vuorkkáid vuođđun iežaset duddjomis. 


Studeanttat ohppet, mo sáhttá sin duodji lea visuálalaččat geasuheaddji ja mo sin duojis lea beaktilis muitalus.
Praktihkalaš duddjon ja hábmenoassi deattuhuvvo, go galgá hárjehallat duddjot ja ráhkadit muitalusa. Oahpus

19.01.2018

Konstnären Katarina Pirak Sikku har nu donerat sitt arkiv till projektet AIDA och vi är tacksamma för donationen. Under Jokkmokks marknad 1-3 Februari 2018 kommer ett urval ur hennes arkiv att visas i Ájtte och Sametingets biblioteket som finns i Ájabyggnade.


The artist Katarina Pirak Sikku has now donated her archive to the AIDA project in Sweden. Àjtte museum is grateful for the donation. Under Jokkmokk´s market 1-3 February 2018, a selection of her archives will be on display in Ájtte´s and Sámetinget´s library located in Ája.

07.12.2017

Duodje- ja digitála muitalusat -course is in progress right now in the Sami university of applied sciences in Kautokeino, Norway. The course is part of the AIDA project and during the course the participants learn about the importance of documentations of one’s own work processes.  The course also includes two excursions - one to Jokkmokk, Sweden, and the other to Inari, Finland.

 

The students of Duodje- ja digitála muitalusat course visited Inari on 21-24th of November. While in Inari the students also visited the Sámi archives. Inka Kangasniemi, a designer and

12.10.2017

Kalevalaisten naisten liiton julkaisema Pirta-lehti haastatteli saamelaista raanuntekijä Ritva Tammelaa hänen isoisänsä mukaan nimetystä raanusta.

AIDA-hankkeen myötä Saamelaisarkistoon Tammelan luovuttama arkisto sisälsi hänen opinnäytetyönsä, joka käsitteli raanuja.

 http://www.kalevalaistennaistenliitto.fi/pirta-lehti/

11.10.2017

Kuka olet ja mistä tulet?

Olen Biehtára Arvo Hanna eli Hanna Helander. Olen syntynyt ja kasvanut Ivalossa, mutta juureni ovat Tenolla Rovisuvannon kylässä. Muutin Inariin Nikosiasta, Kyprokselta, jossa olen asunut

06.10.2017

AIDA-prosjäkta l oadtjum  vuostasj duodjárvuorkáv, duodjára Svakko Edit rávkke vuorkáv, Ájtte/Ája vuorkkáj.  Edit lij duodjár ja duodjekonsulännta ja suv vuorkán li edna diedo duoje ja duodjuhime birra.  Edita niejdda Svakko Ánná-Stijná, l duodjárvuorkáv vaddám.

 

Nu har AIDA-projektet fått det  duojárarkivet, framlidne slöjdaren Edit Svakkos duodjárarkiv, donerat till Ájtte Museum/Ája Arkiv. Edit var slöjdare och slöjdkonsulent och i hennes duodjárarkiv finns mycket information om slöjd och slöjdande. Duojárarkivet är donerat av dottern Anna-Stina Svakko.

13.09.2017

Sámi Arkiiva oaččui cuoŋománus Suoma Sámi Dáiddasearvvi (Suomen saamelaistaiteilijat ry) arkiivaskeŋgejumi - dál searvvi arkiivamateriálat leat ordnejuvvon ja vurkejuvvon Arkiivii. Searvvi arkiivaid beassa dutkat Anára Sámi Arkiivas.
Arkiivvat sistisdollet buot searvvi doaimmaid searvvi vuođđudeami rájes gitta 2010-logu rádjai. Materiálain bohtet ovdan maiddái sámedáiddariid hástalusat, máŋggabealat barggut sihke searvvi prošeavttat ja ovttasbarggut.
Dáiddasearvvi materiálat maiddái digiterejuvvo dán čavčča áigge.

Saamelaisarkisto sai huhtikuussa Suomen Saamelaistaiteilijat ry:n (Suoma Sámi Dáiddasearvi) arkistolahjoituksen - nyt arkistomateriaalit ovat järjestetty ja talletettu Arkistoon. Yhdistyksen arkistoja pääsee tutkimaan Inarin Saamelaisarkistossa.
Arkistomateriaalit sisältävät yhdistyksen toiminta-asiakirjoja perustamisesta lähtien aina 2010-lukuun. Aineistot kuvaavat myös saamelaistaiteilijoiden kohtaamia haasteita ja monipuolisia töitä - niin yhdistyksen omia projekteja kuin yhteistyöprojekteja.
Suomen Saamelaistaiteilijoiden arkistomateriaalit myös digitoidaan tulevan talven aikana.

13.09.2017

AIDA-hankkeen myötä Saamelaisarkistoon on saatu saamenkäsityön lehtorin Ilmari Laitin (s. 1943) arkisto, joka sisältää erittäin monipuolista aineistoa kuten Laitin tekemiä logoluonnoksia saamelaisorganisaatioille ja kyselytutkimusaineistoa saamenkäsityöläisille vuodelta 1975. Arkistossa on myös useita hänen piirtämiään luonnoskuvia saamelaisista lusikoista.
Yksi lusikkapiirroksista herkistää sympaattisuudellaan. Se on tarkka piirros lusikasta, jonka Laiti on

08.06.2017

Lue tästä Saamelaisarkiston AIDA-hanketyöntekijöiden Inkan ja Raunan haastattelu.

22.05.2017

You can download AIDA brochure here

22.05.2017

AIDA-prošeakta váldá fas ođđa lávkki go Sámi allaskuvllas álgá oahppu Duodje- ja digitálamuitalusat čakčat 2017. Oahppu lea oassin Interreg AIDA-prošeavttas (Arctic Indigenous Design Archives), masa Sámi allaskuvla, Ájtte musea ja Sámi arkiiva Anáris leat searvan.
Loga eambbo oahpu birra dáppe 

07.04.2017

Suoma Sámi Dáiddasearvi luohpada arkiivvas Sámi arkiivii jahkečoahkkima oktavuođas 7.4. Arkiiva sisttisdoallá searvvi doaimmaáššegirjjiid jagiin 1992 - 2008.

07.04.2017

Kansallisarkisto

https://www.facebook.com/ylesapmi/videos/

http://yle.fi/uutiset/

Suomen saamelaistaiteilijoiden yhdistys Suoma Sámi Dáiddasearvi (Suomen Saamelaistaitelijat ry) luovuttaa arkistonsa Saamelaisarkistolle perjantaina 7.4.2017 vuosikokouksensa yhteydessä. Arkisto sisältää yhdistyksen toiminta-asiakirjat vuosilta 1992 - 2008.

04.04.2017

Beaivváš báitii šearradit go Sámi arkiivva, Sámi allaskuvlla ja Ájtte-musea ovddasdeaddjit ledje čoahkkánan Guovdageidnui Diehtosiidii 29.3. AIDA-prošeavtta vuosttaš čoahkkimii.

23.03.2017

Kansallisarkiston Arctic Indigenous Design Archives (AIDA)-projekti sai ensimmäisen arkistoluovutuksen tiistaina 14.3., kun Ilmari Laiti luovutti arkistonsa Saamelaisarkistoon. Duojár (saamenkäsityöntekijä, taidekäsityöläinen) ja opettaja Ilmari Laitin on toiminut Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa saamenkäsitöiden lehtorina, koulutuksenjohtajana ja v.a. rehtorina.

https://www.facebook.com/ylesapmi/videos/

http://yle.fi/uutiset/

16.03.2017

Aalmuglâšarkkâdâh (Sämiarkkâdâh), Ájtte sämimuseo Ruotâst já Sámi allaskuvla (Säämi ollâškovlâ) Taažâst pieijih joton Arctic Indigenous Design Archives (AIDA) - ohtsâšpargohaavâ, mon tárguttâs lii säämi hammimtiäđu siäiluttem já sirdem puáttee suhâpuolváid. 

16.03.2017

Riikaarkiiva (Sámi arkiiva) Suomas, Ájtte sámemusea Ruoŧas ja Sámi allaskuvla Norggas álggahit Arctic Indigenous Design Archives (AIDA) – oktasašbargofidnu/prošeavtta, man ulbmilin lea sámi hábmenmáhtu seailluheapmi ja sirdin čuovvovaš buolvvaide. 

16.03.2017

Meersažarkiiv (Sääʹmarkiiv), Ájtte sääʹm-museo Ruõccjânnmest da Sámi allaskuvla (Sääʹm õllškooul) Taarrjânnmest alttee Arctic Indigenous Design Archives (AIDA) -õhttsažtuâjjhaʹŋǩǩõõzz, koon jurddjen lij sääʹm ååʹbleemteâđ seeiltummuš da serddmõš pueʹtti puõlvvõõǥǥid.

16.03.2017

Riksarkivet (Samearkivet), Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseum i Sverige och Sámi allaskuvla (Samiska högskolan) i Norge inleder samarbetsprojektet Arctic Indigenous Design Archives (AIDA) som syftar till att bevara kännedomen om samisk design och överföra kunskaperna till kommande generationer.

16.03.2017

Kansallisarkisto (Saamelaisarkisto), saamelaismuseo Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseum Ruotsissa ja Sámi allaskuvla (Saamelaiskorkeakoulu) Norjassa aloittavat Arctic Indigenous Design Archives (AIDA) -yhteistyöhankkeen, jonka tarkoituksena on saamelaisen muotoilutietouden säilyttäminen ja siirtäminen seuraaville sukupolville.