Publikationer på svenska - Arctic Indigenous Design Archives (AIDA)

Publikationer på svenska

Blogginlägg på det valda språket i sidan

En bild av två händer som gravera ett runt objekt.

Här hittar du alla AIDA-projektets blogginlägg på svenska.

Alternativt kan du använda länkarna för att bläddra i blogginlägg med alla språk talade i projektet eller för att besöka vår Blogger-blogg som publicerades under AIDA (I)-projektet.

 

Foto: Samearkiv


Publikationer på svenska

05.07.2021

(Svenska) Duojár arkiven innehåller, förutom föremål och fotografier, också arkivalier: skisser, anteckningar, texter, utställningskataloger och mycket annat. Tusentals pappersark skall gås igenom och digitaliseras genom att scannas eller fotograferas. Som tur är hjälper Saga Maria Nutti och Hilde Kuhmunen oss med detta arbete nu under sommaren 2021..

21.04.2021

(Svenska) När vi påbörjade fortsättningsprojektet så gick jag igenom alla tidigare etablerade AIDA arkiv vid Ájtte museum. Det var nu jag såg arkiven nära inpå, för första gången...

05.01.2021

(Svenska) Ingen kunde förutse att 2020 skulle bli ett år av ofrivillig isolering på grund av en pandemi. Vi inom AIDA projektet blev inledningsvis lite paralyserade. Hur skall vi kunna driva ett arkivprojekt som bygger på samarbete över gränserna och på interaktion med människor,...

09.12.2020

(Norsk) Mitt navn er Berit Kristine Andersen Guvsám. Fra august 2020 har jeg jobbet som vitenskapelig assistent i AIDA-prosjektet...

19.11.2020

(Svenska) Under hösten har AIDA II projektet  anordnat ett webinarium med temat: Curating Duodje and Dájdda Exhibitions. Webinariets tre huvudföreläsare Áile Aikio, Jérémie McGowan och  Kimberley Moulton hade alla bjudits in för att tala om dagens tema...

08.09.2020

(Svenska) I projektet AIDA II- arkiv som aktör i samtiden ställer vi några frågor: Hur kan studenter, forskare och andra användare av arkiven få tillgång till material på nya sätt? Hur kan vi ”indigenisera” arbetet vid arkiven för att anpassa det till en samisk praktik? En aspekt av frågan hur vi kan arbeta med arkiven på nya sätt har framträtt i samarbetet med de vetenskapliga assistenterna vid Sami allaskuvla...

11.08.2020

(Svenska) Jag heter Anna Westman Kuhmunen och arbetar sedan många år som intendent vid Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum i Jokkmokk. Jag är även doktorand vid Stockholms universitet och arbetar med en avhandling i religionshistoria om Måltiden som religiös ritual under 1600- och 1700-talen i det lulesamiska området. Tillsammans med Christina Zetterberg vid Linnéuniversitet arbetar jag också i ett projektet Designhistoria ur andra geografier. Där får jag möjlighet att stanna upp, reflektera och skriva om AIDA projektet...

28.05.2020

(Svenska) Bures! Jag heter Laila Susanna Kuhmunen och jag är från Jokkmokk. Sedan 1 maj är jag en ny Áida II projektmedarbetare. Det är spännande att jag fått möjligheten att delta i projektet som vetenskaplig assistent...

30.04.2020

(Svenska/Davvisámegillii) Bures! Mu namma lea Elina Kuhmunen ja lean ođđa mielbargi AIDA prošeavttas.
Mon lean bargan Ájtte museas máŋga jagi ja lean čuvvon prošeavtta dán rájis go álggahii...

04.01.2019

Hei,
nimeni on Katja Lettinen ja olen AIDA-hankkeen uusi työntekijä. AIDA:n eli Arctic Indigenous Design Archives -hankkeen sisältöä ollaan nyt siirtämässä verkkoon ja astun mukaan verkkosivujen suunnitteluun. 


AIDA:n uudet verkkosivut esittelee hankkeessa kerättyjä Duojáreiden eli saamen käsityöläisten arkistoja Suomesta, Ruotsista ja Norjasta sekä arkistopedagogista materiaalia ja hankkeen puitteissa järjestettyjen koulutusten tuloksia. AIDA:n

18.12.2018
11.10.2018

Hej!

Mitt namn är Maria Nordvall och jag gör min praktik på Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseum där jag arbetar inom AIDA-projektet. Praktiken sträcker sig under hösten fram till jul, som är min sista termin på Masterprogrammet i konstvetenskap vid Södertörns Högskola i Stockholm. Skälet till att jag hamnade här har stark anknytning till mitt samiska ursprung likväl som min forskning. Jag skrev min masteruppsats om

08.10.2018

Oktober 3. hade vi projektgruppsmöte i Karesuando. Alla institutioner som deltar i projektet AIDA; Sámi arkiiva, Ájtte och Sámi Allaskuvla, fanns representerade. Under lunchen gjorde vi intressanta studiebesök.

Viime viikolla meillä oli erittäin hyvä ja tuloksellinen AIDA-hankkeen palaveri Ruotsin Karesuvannossa. Palaverin agendana oli AIDA-hankkeen nettisivut, sekä Jokkmokkin talvimarkkinoille tuleva AIDA-näyttely. Hankkeessa aloitti myös uusi työntekijä Maria Norvall Ájtte-museossa.

Lounastauon jälkeen kävimme myös tutustumassa Karesuvannon kahteen kirkkoon, joista toinen oli Lestadiuksen aikainen vanha sympaattinen kirkkotupa.

28.09.2018

AIDA-projektet genomförde den första workshopen för ungdomar i Anár den 4-5 september.

Arctic Indigenous Design Archives hankkeen arkistopedagogikseen muotoilukasvatustyöpajaan osallistui nuoria sekä Inarin että Jokkmokin yläkouluilta. Työpaja oli kaksipäiväinen: ensimmäisenä päivänä tutustuttiin duodjiajatteluun eli saamelaiseen muotoiluajatteluun ja muotoiluarkistoihin. Toisena päivänä oppilaat saivat työskennellä joko yksin tai pareittain julistesuunnitelmien parissa. Itse muotoilukasvatustyöpaja perustui Ilmari Laitin vastikään Saamelaisarkistolle lahjoittamaan kokoelmaan, joka sisältää 92 graafista tuotetta, lähinnä saamelaistapahtumien ja tuotteiden markkinointiin tarkoitettuja julisteita. Julisteet sijoittuvat vuosien 1979–2008 välille.
Työpaja alkoi interaktiivisella duodjisuunnistuksella eli saamelaiseen muotoiluajatteluun johdattavalla pelillä. Duodjisuunnistuksessa oppilaat tutustuivat duodjiin ennen, nyt ja pohtivat, mitä duodji voisi olla tulevaisuudessa...

06.06.2018

Just nu håller vi på med utställningsarbetet av Karin Vasaras arkiv!

Är ni intresserade av att se ett urval hur hennes arkiv är ni välkomna på vernissage 7/6 kl.14.00.
Local: Ájttes och sametingets bibliotek i Ájabyggnaden i Jokkmokk.

Utställningen kommer att vara öppen till 25/6.

04.06.2018

Vi kan meddela att AIDA-projektet har tagit emot ytterligare ett arkiv.
Konstnären och slöjdaren Per-Isak Juuso har valt att skänka sitt arkiv till Ájtte, 

19.01.2018

Konstnären Katarina Pirak Sikku har nu donerat sitt arkiv till projektet AIDA och vi är tacksamma för donationen. Under Jokkmokks marknad 1-3 Februari 2018 kommer ett urval ur hennes arkiv att visas i Ájtte och Sametingets biblioteket som finns i Ájabyggnade.


The artist Katarina Pirak Sikku has now donated her archive to the AIDA project in Sweden. Àjtte museum is grateful for the donation. Under Jokkmokk´s market 1-3 February 2018, a selection of her archives will be on display in Ájtte´s and Sámetinget´s library located in Ája.

06.10.2017

AIDA-prosjäkta l oadtjum  vuostasj duodjárvuorkáv, duodjára Svakko Edit rávkke vuorkáv, Ájtte/Ája vuorkkáj.  Edit lij duodjár ja duodjekonsulännta ja suv vuorkán li edna diedo duoje ja duodjuhime birra.  Edita niejdda Svakko Ánná-Stijná, l duodjárvuorkáv vaddám.

 

Nu har AIDA-projektet fått det  duojárarkivet, framlidne slöjdaren Edit Svakkos duodjárarkiv, donerat till Ájtte Museum/Ája Arkiv. Edit var slöjdare och slöjdkonsulent och i hennes duodjárarkiv finns mycket information om slöjd och slöjdande. Duojárarkivet är donerat av dottern Anna-Stina Svakko.

22.05.2017

You can download AIDA brochure here

16.03.2017

Riksarkivet (Samearkivet), Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseum i Sverige och Sámi allaskuvla (Samiska högskolan) i Norge inleder samarbetsprojektet Arctic Indigenous Design Archives (AIDA) som syftar till att bevara kännedomen om samisk design och överföra kunskaperna till kommande generationer.