Álgoálbmotarkiiva dálá ja boahtteáiggis - Arctic Indigenous Design Archives (AIDA)

Álgoálbmotarkiiva dálá ja boahtteáiggis

Hybridkonferens 18—19 Oktober 2021, Anár (Enare, Finland)

Visuell illustration; Abstrakta symboler.

Ops! Innehållet är inte tillgängligt på svenska. Förlåt!

Tillgängliga språk:

Kontakt

Samearkivet
Inker-Anni Linkola-Aikio,
samiarkiiva@kansallisarkisto.fi

Sámi allaskuvla
Gunvor Guttorm,
gunvor@samas.no

Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum
Anna Westman Kuhmunen,
info@ajtte.com