Kuratera duodje och dájdda utställningar - Arctic Indigenous Design Archives (AIDA)

Kuratera duodje och dájdda utställningar

13 oktober 2020 (Workshop/webbinarium)

Visuell illustration

Kuratera duodje och dájdda utställningar

När:13 oktober 2020 mellan klockan 9.00-17.00. Inchekning från 8.30.
Var: Online genom Sámi allaskuvla.
Arrangörer: Sámi allaskuvla, Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum, Sámearkivet i Finland


[ Program ]

INBJUDAN

Hur kan vi kuratera utställningar om duodje och utgå från duodjens premisser och ställa samiska perspektiv i centrum? AIDA projektet arrangerar denna online workshop för att vi skall kunna få tillfälle att diskutera och dela erfarenheter om hur utställningspraktiker kan utformas. Kom med du också! Medverkar gör Áile Aikio, Jérémie McGowan, Kimberley Moulton liksom Zoe Black, Carola Grahn & Maria Ragnestam, Maaike Halbertsma & Anita Bjørnback, Joar Nango & Katarina Spik Skum och Sunna Valkeapää.

Kuratera är en försvenskning engelskans curator, en person som arbetar med att designa utställningar. Duodje och dájdda ställs ut i många kontexter och på olika platser. Det kan vara på gallerier, konsthallar, kultur- och konstmuseer, på festivaler och biennaler.  Det talas ofta om speciella hänsynstaganden som tas när man designar utställningar om duodje och dájdda, men vi talar sällan om vilka dessa hänsynstaganden är. Det samtalet önskar vi ha nu. På så sätt kan vi få en djupare förståelse för att arbeta utifrån duodjens filosofi.

Workshopen är öppen för alla. Vi välkomnar speciellt studenter inom fältet duodje och de slöjdare och konstnärer som har etablerat arkiv inom ramen för projektet AIDA. Men vi vänder oss också till personer som arbetar med utställningar och de som har ett intresse för ämnet. Vi vill gärna att alla aktivt delar i samtalen och efter att ha deltagit hela dagen utfärdar Sami allaskuvla ett kursintyg.

Praktisk information:

De inledande föredragen kommer att tolkas antingen till nordsamiska eller till engelska. Samtalen på eftermiddagen kommer inte att tolkas, utan kommer antingen att hållas på samiska, engelska eller något skandinaviskt spark. Vilket språk står inom parantes i programmet.

När du anmäler dig klicka också i vilket av de parallella kaffebordssamtalen du vill delta i. Du skall anmäla dig till 2 cafébordssamtal. Sista anmälan 5 oktober 2020.

Gå till programmets sidan

Kontakt

Samearkivet
Inker-Anni Linkola-Aikio,
samiarkiiva@kansallisarkisto.fi

Sámi allaskuvla
Gunvor Guttorm,
gunvor@samas.no

Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum
Anna Westman Kuhmunen,
info@ajtte.com