AIDA (I) - Arctic Indigenous Design Archives (AIDA)

AIDA (I)

Bild från Ritva Tammela arkiv: innehåller studie om historiska  gobeläng modell, med bild av textilen, en samisk män och en hund på omslaget.

Det första AIDA-projektet, AIDA (I), syftade till att bevara och vidareföra samisk förståelse av formgivning och design till kommande generationer.

Projektet introducerades på Jokkmokks Vintermarknad och två år senare 2019 en avslutande konferens hölls under marknad.

Projektet var leds av Samearkiv i Enare 2017–2019.

Etablering

AIDA (I) arbetade för att tillsammans med duojárat etablera deras enskilda arkiv. Utgångspunkten var material som hör samman med den kreativa processen; 22 enskilda arkiv, som benämns Duojár-arkiv, etablerades vid Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum och Samearkivet.

De etablerade arkiven användes vid den högre utbildningen i Duodji vid Sámi allaskuvla (Samisk högskola), och av ungdomar i Jokkmokk och Enare som deltog i gemensamma workshops skapade utifrån Duojár arkiven. Dessutom skapades ett digitalt pedagogiskt material som publicerades på AIDA-projektets hemsida.

I en avslutande utställning vid Ájtte museum presenterades alla Duojár arkiv i Sverige och Finland tillsammans med duodji producerade av studenter vid Sámi allaskuvla. I tillägg lyftes alla arkiven fram i sociala media och vid enskilda utställningar vid Ája, arkiv och bibliotek vid Ájtte museum.

Projektet kommunicerade publikt via sociala media och genom att publicera bloggar på Blogger plattformen.

Projektet utvecklades i samverkan med en referensgrupp bestående av duojárat och med donatorerna.

AIDA (I) finansieras av EU Interreg Nord V, Lapin Liitto, Norland fylkeskommune, Troms fylkeskommune, Statens Kulturråd,  Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum, Kulturfonden för Finland och Sverige liksom Riksarkivet i Finland.

 

Foto: Ritva Tammelas arkiv / Samearkiv


Användbara länkar:

Kontakt

Samearkivet
Inker-Anni Linkola-Aikio,
samiarkiiva@kansallisarkisto.fi

Sámi allaskuvla
Gunvor Guttorm,
gunvor@samas.no

Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum
Anna Westman Kuhmunen,
info@ajtte.com