Samarbete - Arctic Indigenous Design Archives (AIDA)

Samarbete

Gränsöverskridande samarbeten.

Bilden visar foton som är i buntarna: en bild om tre kvinnor som ler mot kameran vid floden. I tre bilderna det finns byggnader.

Sedan 2016 har AIDA-projektets samarbetspartner varit Riksarkivets Samearkivet i Finland, Sámi allaskuvla (Samisk Högskola) i Norge och Ájtte - Svenskt fjäll- och samemuseum i Sverige.

Projektet AIDA II – Arkiv som aktörer i samtiden leds av Anna Westman-Kuhmunen från Ájtte museum.

 

Gå direkt till:

Samearkivet
Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum
Sámi allaskuvla (Samisk Högskola)

 

Foto: gruppbild / CJ Utsi, Sajos / Ville-Riiko Fofonoff / Sametinget


Samearkivets logo

Samearkivet

Samearkivet (Sámi arkiiva) samlar och bevarar enskilda arkiv som har donerats av privatpersoner, organisationer och sällskap. Men arkiven är inte bara en förvaringsplats utan, de är skapade för att användas. En huvuduppgift för Samearkivet är att främja samiska studier, forskning och att öka kunskapen om samisk historia och kultur. I samarbete med andra kulturarvsinstitutioner driver arkivet olika projekt som ämnar öka tillgängligheten till samiskt arkivmaterial, genom att uppordna och digitalisera arkivmaterial. Källmaterial knutet till samiska samhället, historia, språk och kultur kan användas inom en rad områden, allt ifrån släktforskning till konstnärligt arbete.

Samearkivet etablerades 2012 och är en del av Riksarkivet i Finland och har därigenom ett statligt anslag. Samearkivet finns i Enare i det samiska centret Sajos som ligger vid Juutuanjokis mynning av Enareträsks strand. Samearkivet har erhållit flera donationer från privatpersoner. Riksarkivet i Finland har även återfört arkivmaterial som har funnits på institutioner i Uleåborg och Helsingfors. Mest uppmärksammat har varit repatrieringen av det Skoltsamiska arkivmaterial (Gramota) från det skoltsamiska samhället Suonjel. Arkivet togs 2015 upp på UNESCOs lista över världsarv. Detta unika och oerhört värdefulla arkiv innehåller material som rör fiske, jakt och renskötselrättigheter i skoltsamernas traditionella bosättningsområden från år 1601 upptill år 1775. 

Hemsida: www.arkisto.fi/samearkivet (länk öppna ett nytt fönster)

Kontaktperson

Inker-Anni Linkola-Aikio
Projektledare, överinspektör

inker-anni.linkola-aikio@kansallisarkisto.fi

 


Ájtte museums logo

Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum

Ájtte (Duottar- ja sámemusea) är ett huvudmuseum för samisk kultur, ett specialmuseum för fjällkedjans natur och kultur och ett informationscentrum. Ájtte museum berättar genom dokumentation, forskning, utställningar och publikationer om samisk kultur ur ett ekologiskt helhetsperspektiv. Ájtte museums verksamhetsområde sträcker sig över hela Sápmi på Svensk sida. Laponia, Lapplands världsarv, finns upptaget på UNESCOs lista över världsarv och är ett viktigt arbetsområde. 

Ájtte museum har ca. 10 000 kulturhistoriska föremål i sina samlingar och är det museum i Sverige som har störst kompetens kring samiska föremål. Museet driver en riktad insamling och dokumentation av samtida duodje och har flera utställningar om duodje och dräkter. Ájtte museums arkiv består av Ämbetsarkivet, Enskilda arkiv och av Kopiesamlingen. Vi har idag handlingar, ljudinspelningar och ca. 100 000 digitaliserade och sökbara fotografier i vår fotosamling.

Inom ramen för projektet Arctic Indigenous Design Archives har en ny form av enskilda arkiv etablerats: slöjdares och konstnärers arkiv. Dessa arkiv är innehållsrika, samtidigt som de är fragmentariska, och de är inriktade på skapandeprocesser. De innehåller arkivalier som skisser, anteckningar, brev, affischer och reklammaterial. Liksom även fotografier, film, materialprover och föremål.

Hemsida: www.ajtte.com (länk öppna ett nytt fönster)

Kontaktperson

Anna Westman-Kuhmunen
Projektledare, kuratör

anna.westman@ajtte.com

 


Sámi allaskuvlas logo

Sámi allaskuvla

Sámi allaskuvla (Samisk Högskola) är en samisk utbildnings- och forskningsinstitution som etablerades 1989 i Kautokeino, Norge. Dessförinnan hade man under lång tid arbetat för att få till stånd en högre utbildning för samiska språk, som var lokaliserad inom det samiska området. Etableringen av en samisk högskola gjorde det så möjligt att skapa utbildningar utifrån det samiska samhällets behov. Samisk utbildning och samisk forskning har varit grunden och en förutsättning för högskolans arbete. Sedan etableringen har högskolan expanderat och erbjuder idag många utbildningsmöjligheter. Högskolan har därigenom bidragit till att stärka det samiska samhället. Under samma period har samisk forskning genomgått en stor förändring och expanderat som fält. Något som högskolan, tillsammans med andra institutioner, har bidragit till.     

Högskolans vision är att bli ett samiskt universitet. Ett universitet för urfolk, där samiska språk dagligen hörs och skrivs. Ett universitet där urfolks värderingar står i centrum. Högskolan bör även stötta och utveckla det samiska samhället, näringar, kultur och språk. Arbetet skall utgår från de förutsättningar och kvalitéer som finns inom det samiska samhället och kulturen.

Sámi allaskuvla är den enda högare utbildningsinstitutionen som har duodji-program på bachelor- och masternivå. Utbildningarna är baserade på forsknings och utvecklingsarbete innen duodji ved högskolan.

Hemsida: http://samas.no/ (länk öppna ett nytt fönster)

Kontaktperson

Gunvor Guttorm
Projektledare, professor i duodji

gunvor@samas.no
 

Kontakt

Samearkivet
Inker-Anni Linkola-Aikio,
samiarkiiva@kansallisarkisto.fi

Sámi allaskuvla
Gunvor Guttorm,
gunvor@samas.no

Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum
Anna Westman Kuhmunen,
info@ajtte.com