Service - Arctic Indigenous Design Archives (AIDA)

Service

Vi erhåller, förtecknar och tillgängliggör arkivmaterial.


Service

Samearkivet och Ájtte museum tar emot privatpersoner, organisationer, föreningar eller institutioner som är intresserade av att etablera arkiv. De hjälper också dem som vill forska och fördjupa sig i slöjdarnas och konstnärernas arkiv. Sámi Allaskuvla inriktar sig på veteskaplig forskning och högskolans studenter genom Arctic Indigenous Design Archives (AIDA) -projektet.

Till Forskare

Ájtte

Inom ramen för projektet Arctic Indigenous Design Archives har en ny form av enskilda arkiv etablerats; slöjdares och konstnärers arkiv. Dessa arkiv är innehållsrika, samtidigt som de är fragmentariska, och de är inriktade på skapandeprocesser. De innehåller arkivalier som skisser, anteckningar, brev, affischer och reklammaterial. Liksom även fotografier, film, materialprover och föremål.

På vår hemsida kan du se vilka Duojárarkiv som finns etablerade på Ájtte genom taggen [AJTTE].

Via Ájttes databas kan du se bilder av de objekt och fotografier som är offentliga i arkiven. Arkivalierna är sökbara via Svenska Riksarkivets databas.

Ájtte museums databas: collections.ajtte.com/web
Svenska Riksarkivets databas: sok.riksarkivet.se/nad

Samearkivet

Alla arkivalier som har donerats till Samearkivet genom AIDA projektet har digitaliserats och integrerats i Riksarkivets digitala arkiv. Observera att arkivens synlighet kan vara begränsade och endast tillgängliga för visning där originaldokumenten bevaras; på Samearkivet i Enare.

På vår hemsida kan du se vilka Duojár arkiv som finns etablerade på Samearkivet genom taggen [SA-FI].

Mer av Riksarkivets serviceutbud från: kansallisarkisto.fi/sv/sköta-ärenden
Riksarkivets digitala arkiv: digi.narc.fi/digi (på svenska)

Till Donatorer

Donatorernas arkivmaterial är hjärtat och grunden för AIDAs verksamhet. Slöjdarna och konstnärernas behov och önskemål beaktas i projektet. En donator påverkar på det sättet utvecklingsarbetet och medverkar till eventuella nya indigeniserade arbetssätt vid samiska arkiv och samlingar.

Både Ájtte museum och Samearkivet välkomnar personer och samfund som vill donera arkiv under och efter projektets slut. Vår personal hjälper gärna till och svarar på frågor. Vi kan till exempel komma överrens om särskilda användningsvillkor för det inlämnade materialet.

Det är också möjligt att besöka de olika institutionerna och bekanta sig med arkivverksamheten på plats.

Välkomna!

 

Kontakt information

Arctic Indigenous Design Archive - AIDA

Blogg: aida-archives.blogspot.com
Instagram@aidaduodji | Facebook@aidaduodji | Twitter@aidaduodji

 

Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum | ajtte.com/

Tel: +46 971 170 70
E-mail: info@ajtte.com
Adress: Kyrkogatan 3. Boksa 116, 962 23 Jokkmokk, Sverige

 

Samearkiv | kansallisarkisto.fi/samearkivet/

Tel.+358 50 408 3062
E-mail: samiarkiiva@kansallisarkisto.fi
Adress: Samiska centret Sajos, Menesjärventie 2A, 99870 Enare, Finland

 

Sámi allaskuvla | samas.no/

E-mail: postmottak@samiskhs.no
Adress: Sámi allaskuvla, Hánnoluohkká 45, NO-9520 Kautokeino, Norga

Kontakt

Samearkivet
Inker-Anni Linkola-Aikio,
samiarkiiva@kansallisarkisto.fi

Sámi allaskuvla
Gunvor Guttorm,
gunvor@samas.no

Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum
Anna Westman Kuhmunen,
info@ajtte.com