Studenter i Duodji – - Arctic Indigenous Design Archives (AIDA)

Studenter i Duodji –

Traditionsbärare


Sámi allaskuvla har som en del i projektet AIDA arrangerat en högskolekurs i ämnet duodji som anknöt till projektets teman. Här följer information om kursen och om några av studenterna och deras arbete.

Läs även:

Vad är duodji? Av Gunvor Guttorm (Proffesor i Duodji, Sámi allaskuvla)

 

Kurs (på Engelska): DUO Knowledge of Indigenous Cultural Expressions and Arts

 • Instruction language: English
 • Subject code: DUO 121
 • Place of study: Online.
 • The course is carried out with virtual tools and workshops.
 • 15 ECTS credits
 • Supportive, elective, or free course in different bachelor’s degrees. Accepted as equivalent to DUO 120 Eamiálbmot duodje- ja dáiddadiehtu course in the Bachelor of Duodji and Design.
 • Curriculum
 • Time schedule to be find at TimeEdit

Sámi allaskuvla/Sami University of Applied Sciences offers a 15 credits online course in Knowledge of Indigenous Cultural Expressions and Arts. This course will be in English.

The course is intended for students, artists, duojárat, curators, cultural workers and people who are generally interested in the topic. This course celebrates Indigenous experiences within cultural expressions and art. The focus is to emphasize different Indigenous perspectives in the past and the present. You will analyse (the connection between) indigenous cultural expressions and art in critical theories and in the indigenous knowledges. The course consists of lectures, students own readings, study guidance and assignments.

Hope to see You on the course. Welcome!

More information about the course and entry requirements: https://samas.no/se/studier/duo-knowledge-indigenous-cultural-expressions-and-arts

Course coordinator: Inga Elisa Påve Idivuoma E-mail: ingaepi@samas.no

 

Tidigare kurser: 

Kurs i Duodji och digitala berättelser

Duodje- ja digitála muitalusat (eng. Duodji and Digital Stories) var en kurs som högskolan arrangerade vid två tillfällen inom projektet AIDA I. På kursen lärde sig studenterna att använda museer och arkiv som utgångspunkt för sina egna duodjiarbeten. De lärde även hur deras duodjiprodukter kunde göras visuellt tilltalande och hur produkterna var bärare av berättelser. Praktisk tillnärmning och duodji design betonades och studenterna tränade på tillverkning av duodji och berättelser.

På kursen använde studenterna digitala tekniker för att producera berättelser och iögonfallande. Under kursen fördjupade de sig i nya sätt att designa duodji genom att möta föremål, slöjdare och konstnärer via museer och arkiv och genom att experimentera med teknik, redskap och material. Studenterna lärde att använda museiföremål och arkivalier som bas i den egna duodji produktionen, deras duodji och deras digitala berättelser.

Föreläsningar och föreläsare: Maja Dunfjeld höll en föreläsning om mönster, symboler och ornamentik. Jorrun Veiteberg talade om ornamentik och om storytelling. Gunvor Guttorm delgav sin kunskap om duodji och hur man kan koppla samman storytelling och traditionell duodji. Randi Marainen gav en workshop i silversmid och traditionella bältesknappar. Lena Stenberg föreläste om färg och om 3D design. Sonya Kelliher Combs berättade om sin konst. Combs är både Athabascan och Inupiaq och är inspirerad av kulturavet. I hennes workshop fick studenterna arbeta med valrostarmar. Johan Kauppi undervisade i InDesign och Photoshop för studentera att använda i sin designprocess.

 

Studenter och kursresultat:

Niillasa Lásse Monica

 • Liten handväska
 • Bälte

Migál Elle Iŋggá Máret Susánná

 • Lihkkobaste - Lyckoskeden
 • Boagánboalut

Johan Ándde Ánne Rávnná Bireha Biijja Rávdná

 • Säcken för mat / påse
 • Handväska

AIDA blog om Duodji and Digital Stories -kursen:

[19/01/2018] Duodje- ja digitála muitalusat -course was organized by AIDA- project in Sámi University of Applied Sciences 
[22/05/2017] Duodje- ja digitálamuitalusat -oahppu álgá čakčat

Kontakt

Samearkivet
Inker-Anni Linkola-Aikio,
samiarkiiva@kansallisarkisto.fi

Sámi allaskuvla
Gunvor Guttorm,
gunvor@samas.no

Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum
Anna Westman Kuhmunen,
info@ajtte.com