Digitoidut aineistot

Tällä sivulla luetellaan keskeisimmät Kansallisarkiston digitoimat aineistot arkistonmuodostusluokittain.

Pääluokilla on omat alasivunsa, joissa digitoidut aineistot luetellaan sarjoittain ja joiltakin osin myös erillisinä liitteinä sarja- ja arkistoyksikkötasolla. Sarjojen yhteydessä on esitetty digitoidun aineiston rajavuodet tai signum-tunnukset.

Digitoituja aineistoja voi tutkia Astia-palvelussa. Aineiston löytää esimerkiksi kopioimalla näistä luetteloista sarjatason otsikon (tunnus ja aikarajaus mukaan lukien) Astian hakukenttään.

Digitoinnin etenemisestä voi lukea erilliseltä sivulta. 

Aineistot arkistonmuodostusluokittain