Liikenne- ja rakennushallinto

Tällä verkkosivulla luetellaan Kansallisarkiston digitoimat liikenne- ja rakennushallinnon aineistot sarjatasolla.


Rakennushallitus

Rakennushallituksen piirustukset II (kokoelma) [1811 - 1929]

 • Digitointi käynnissä

Merenkulkuhallitus

Liikennerekisterit [1898 - 2013]

 • Ba Alusrekisterit [1898 - 2012]
 • Bb Alusrekisterit, täydennysdigitoidut asiakirjat [1934 - 2016]
 • Bc Alusrekisterit, täydennysdigitoidut CSR-asiakirjat [2004 - 2014]

Luotsi- ja majakkalaitoksen arkisto [1800 - 1918]

 • Ua Lasinegatiivikokoelma, digitoitu osittain

Merenkulkuhallituksen I arkisto [1883 - 1994]

 • Aaa Ylitirehtöörille saapuneiden kirjeiden diaarit [1918 - 1919]
 • Aab Kansliaosastolle saapuneiden kirjeiden diaarit [1918 - 1919]
 • Aac Kamreerinkonttoriin saapuneiden kirjeiden diaarit [1918 - 1919]
 • Aad Tekniselle osastolle saapuneiden kirjeiden diaarit [1918 - 1919]
 • Aae Merenkulkuosastolle saapuneiden kirjeiden diaarit [1918 - 1919]
 • Aaf Luotsi- ja majakkaosaston saapuneiden kirjeiden diaari [1918 - 1919]
 • Aag Saapuneiden alistus- ja ilmoitusasioiden diaarit [1919 - 1919]
 • Aah Anomusdiaarit [1918 - 1919]
 • Ac Annettujen määräysten diaarit [1918 - 1925]

Merenkulkuhallituksen II arkisto [1920 - 1950]

 • Aaa Valtioneuvostolta saapuneiden kirjeiden diaarit [1920 - 1931]
 • Aab Luotsipiireiltä saapuneiden kirjeiden diaarit [1920 - 1931]
 • Aac Eri virastoilta saapuneiden kirjeiden diaarit [1920 - 1931]
 • Aad Erinäisiltä laitoksilta ja henkilöiltä saapuneiden kirjeiden diaarit [1920 - 1931]
 • Aae Saapuneiden ilmoitus- ja alistusasioiden diaarit [1920 - 1921]
 • Aah Saapuneiden anomusten diaarit [1920 - 1950]
 • Aai Merenkulkuosastolle saapuneiden kirjeiden diaarit [1921 - 1947]

Merenkulkuhallituksen III arkisto [1857 - 2017]

 • Abc Miehistön pätevyystodistusdiaarit [1948 - 1997]
 • Bef Merionnettomuuskortisto [1971 - 1990]
 • Eh Merimiesrekisteri-ilmoitukset [2008 - 2014]

Ilmailuhallinnon viranomaiset ja lentoasemat

Helsinki-Malmin lentoaseman (HEM/EFHF) arkisto [1930 - 2002]

 • Fa Digitoitu kirjeistö [1962 - 1982]
 • Ac Digitoidut lentopäiväkirjat [1942 - 1969]
 • Ad Digitoidut lentoliikennepäiväkirjat [1969 - 1981]
 • Ae Digitoidut lennonjohdon päiväkirjat [1972 - 1975]
 • Af Digitoidut säähavaintoaseman päiväkirjat [1957 - 1966]

Hyvinkään lentoaseman (HYV/EFHV) arkisto [1944 - 1946]

 • Aa Digitoidut lentopäiväkirjat [1944 - 1946]

Ilmailuhallinnon arkisto [1922 - 2017]

 • Ab Diaarikortit [1972 - 1992]
 • Ba Ilma-alusrekisterikirjat [1926 - 2002]
 • Cac Digitoidut kiinnitysasiakirjat [1979 - 2014]
 • Faa Moottorilentokoneet [1926 - 2013]
 • Fab Purjelentokoneet [1935 - 2013]
 • Fac Ultrakevyet lentokoneet [1983 - 2013]
 • Fae Moottorilentokoneiden konekansioista poistetut lento-onnettomuus- ja vauriotutkintaraportit [1937 - 2006]
 • Faf Purjelentokoneiden konekansioista poistetut lento-onnettomuus- ja vauriotutkintaraportit [1946 - 1989]
 • Fba Moottorilentokoneet [1936 - 2013]
 • Fbb Purjelentokoneet [1947 - 2014]
 • Fbc Ultrakevyet lentokoneet [1980 - 2013]
 • Fbd Harrasterakenteiset lentokoneet [1975 - 2013]
 • Fbe Helikopterit [1922 - 2013]
 • Fbf Liitimet [1983 - 2014]
 • Fbg Kuumailmapallot [1986 - 2013]
 • Fbh Rakenteilla olevat ilma-alukset [1964 - 2013]
 • Fbi Gyrokopterit [1988 - 2013]
 • Fbj Ulkomailla rekisteröidyt helikopterit/ käyttöönottotarkastus [1996 - 2008]
 • Fbk Ulkomailla rekisteröidyt lentokoneet/ käyttöönottotarkastus [1990 - 2002]
 • Hba Ilmailuonnettomuuksien ja -vaurioiden tutkinta-aineisto [1937 - 2013]
 • Hbb Suuronnettomuuksien tutkinta-aineisto [1976 - 2003]
 • Hbc Ilmailuonnettomuuksien ja -vaurioiden tutkintapöytäkirjat [1939 - 1975]
 • Hbd Ilmailuonnettomuuksia ja -vaurioita koskevat ilmoitukset ja tutkimukset [1945 - 1995]

Rautatiehallinto, keskushallinto

Rautatierakennusten piirustusarkisto [1868 - 2000]

 • Iba1 Rakennuskohteen mukainen aakkosellinen hakemisto
 • Ibc1 Luovutetun alueen rakennuskohteen mukainen aakkosellinen hakemisto
 • Ibd1 Piirustusnumeron mukainen erikoispiirustushakemisto

Posti- ja telelaitos

Posti- ja telelaitoksen hallinto-osaston arkisto [1704 - 1993]

 • Me Tutkimusyksikön tutkimukset, selvitykset ja tiedotteet [1990 - 1994]
 • Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit [1813 - 1865]
 • Ba Matrikkelit [1784 - 1982]
 • Bb Muut virkamiehiä koskevat luettelot [1891 - 1987]
 • Ja Muut asiakirjat [1874 - 1930]
 • Ma Koulutusjaoston tutkimukseen ja koulutukseen liittyvät asiakirjat [1948 - 1987]
 • Mb Mietinnöt [1956 - 1985]
 • Mba Toimikuntien muistiot, selvitykset ja lausunnot [1955 - 1990]
 • Mc Eri toimikuntien ja työryhmien asiakirjat [1949 - 2007]
 • Md Koulutusohjelmat [1977 - 1992]

Posti- ja telelaitoksen kokoelman arkisto

 • Iab Helsingin pääpostitalon piirustukset, piirustustoimiston alkuperäiset pääpiirustukset [1936 - 1939]

Posti- ja telelaitoksen postimerkkikeskuksen arkisto [1974 - 1993]

 • Ca Johtoryhmän pöytäkirjat [1985 - 1993]
 • Cb Postimerkkikuva-aihetoimikunnan pöytäkirjat [1974 - 1988]
 • Fa Kirjeistö [1985 - 1993]

Vaasan radioasema [1910 - 1990]

 • Ub Valokuvat [1910 - 1940]

Ajoneuvohallinnon viranomaiset ja katsastuskonttorit

Ajoneuvohallintokeskuksen arkisto [1912 - 2017]

 • Aaa Ha-diaarin kortit [1973 - 1993]
 • Bda Ajoneuvorekisterin mikrokorttien luettelot [1965 - 1975]
 • Bdb Ajoneuvorekisterin Retrieval-hakemistotietokannan kortit [1975 - 1988]
 • Bdc Ajoneuvorekisterin mikrokorttien hakemistokortit [1989 - 1995]
 • Bdd Ajoneuvorekisterin mikrokorttien käyttöohjeet [1981 - 1990]
 • Bea Tyyppikatsastusnumerokortisto
 • Beb Tyyppikatsastusnumeroiden koodikirjat [1967 - 1989]
 • Bdf Vanha systeemi 9214 [1975 - 1989]
 • Fca sarja kokonaan
 • Taaa Kaikki ajoneuvoluokat 1965 [1965 - 1965]
 • Taab Autot 1966-1972 [1966 - 1972]
 • Taac Moottoripyörät 1966-1972 [1966 - 1972]
 • Taad Traktorit ja moottorityökoneet 1966-1972 [1966 - 1972]
 • Taae Perävaunut 1966-1972 [1966 - 1972]
 • Tabaa Autot, rekisterikirjain A 1973-1975 [1973 - 1975]
 • Tabab Autot, rekisterikirjain B 1973-1975 [1973 - 1975]
 • Tabac Autot, rekisterikirjain C 1973-1975 [1973 - 1975]
 • Tabae Autot, rekisterikirjain E 1973-1975 [1973 - 1975]
 • Tabaf Autot, rekisterikirjain F 1973-1975 [1973 - 1975]
 • Tabag Autot, rekisterikirjain G 1973-1975 [1973 - 1975]
 • Tabah Autot, rekisterikirjain H 1973-1975 [1973 - 1975]
 • Tabai Autot, rekisterikirjain I 1973-1975 [1973 - 1975]
 • Tabak Autot, rekisterikirjain K 1973-1975 [1973 - 1975]
 • Tabal Autot, rekisterikirjain L 1973-1975 [1973 - 1975]
 • Tabam Autot, rekisterikirjain M 1973-1975 [1973 - 1975]
 • Taban Autot, rekisterikirjain N 1973-1975 [1973 - 1975]
 • Tabao Autot, rekisterikirjain O 1973-1975 [1973 - 1975]
 • Tabar Autot, rekisterikirjain R 1973-1975 [1973 - 1975]
 • Tabas Autot, rekisterikirjain S 1973-1975 [1973 - 1975]
 • Tabat Autot, rekisterikirjain T 1973-1975 [1973 - 1975]
 • Tabau Autot, rekisterikirjain U 1973-1975 [1973 - 1975]
 • Tabav Autot, rekisterikirjain V 1973-1975 [1973 - 1975]
 • Tabax Autot, rekisterikirjain X 1973-1975 [1973 - 1975]
 • Tabay Autot, rekisterikirjain Y 1973-1975 [1973 - 1975]
 • Tabaz Autot, rekisterikirjain Z 1973-1975 [1973 - 1975]
 • Tabb Moottoripyörät 1973-1975 [1973 - 1975]
 • Tabc Traktorit 1973-1975 [1973 - 1975]
 • Tabd Perävaunut 1973-1975 [1973 - 1975]
 • Tac Ajoneuvorekisterin mikrokortit 1975 [1975 - 1975]
 • Tad Ajoneuvorekisterin mikrokortit 1976 [1976 - 1976]
 • Tae Ajoneuvorekisterin mikrokortit 1977 [1977 - 1977]
 • Taf Ajoneuvorekisterin mikrokortit 1978 [1978 - 1978]
 • Tag Ajoneuvorekisterin mikrokortit 1979 [1979 - 1979]
 • Tah Ajoneuvorekisterin mikrokortit 1980 [1980 - 1980]
 • Tai Ajoneuvorekisterin mikrokortit 1981 [1981 - 1981]
 • Taj Ajoneuvorekisterin mikrokortit 1982 [1982 - 1982]
 • Tak Ajoneuvorekisterin mikrokortit 1983 [1983 - 1983]
 • Tal Ajoneuvorekisterin mikrokortit 1984 [1984 - 1984]
 • Tan Ajoneuvorekisterin mikrokortit 1985 [1985 - 1985]
 • Tao Ajoneuvorekisterin mikrokortit 1986 [1986 - 1986]
 • Tap Ajoneuvorekisterin mikrokortit 1987 [1987 - 1987]
 • Taq Ajoneuvorekisterin mikrokortit 1988 [1988 - 1988]
 • Tar Ajoneuvorekisterin mikrokortit 1989 [1989 - 1989]
 • Tas Ajoneuvorekisterin mikrokortit 1989-1990 [1989 - 1990]
 • Tat Ajoneuvorekisterin mikrokortit 1990 [1990 - 1990]
 • Tau Ajoneuvorekisterin mikrokortit 1991 [1991 - 1991]
 • Tav Ajoneuvorekisterin mikrokortit 1992 [1992 - 1992]
 • Tax Ajoneuvorekisterin mikrokortit 1993 [1993 - 1993]
 • Tay Ajoneuvorekisterin mikrokortit 1994 [1994 - 1994]
 • Taz Ajoneuvorekisterin mikrokortit 1995 [1995 - 1995]