Digitoinnin eteneminen

Tällä verkkosivulla kerrotaan digitoinnin etenemisestä Kansallisarkistossa. Digitoidun aineiston löydät uudesta Astia-palvelusta. Keskeisimmät Kansallisarkiston digitoimat asiakirjat löytyvät verkkosivukokonaisuudesta.

Vuoden 2020 aikana Kansallisarkisto otti käyttöön uuden arkistotietokanta AHAA:n, jonne alkuvuoden 2020 aikana arkistotietokanta Vakassa olevat metatiedot migroitiin.

Tammikuussa 2022 otettiin käyttöön uusittu Astia-asiakaspalvelujärjestelmä, jota kautta digitoitu aineisto esitetään asiakkaille. Digitaaliarkistossa olevat digitaaliset aineistot migroitiin vuoden 2021 aikana uuteen järjestelmään. Uuden Astian käyttöönoton jälkeen Digitaaliarkiston käyttöliittymästä luovuttiin maaliskuussa 2022.

Lokakuusta 2019 lähtien digitoituja aineistoja ei ole julkaistu Digitaaliarkiston kautta, vaan uuden Astian kautta tammikuussa 2022. Tämän vuoksi sivun lopussa on myös vuosina 2020–21 digitoidut aineistot esiteltyinä.

Sivu päivitetty 8.9.2022.


Vuonna 2022 digitoitavia aineistoja

Takautuva digitointi

Vuoden 2022 aikana takautuva digitointi käynnistyy Vaasaa lukuunottamatta kaikissa Kansallisarkiston toimipaikoissa.

Helsinki

 • Henkikirjat kokoelma
  • Helsinki 1957-59, 1961
  • Hämeen lääni, huonokuntoiset ajalla 1949-1956
  • Turun ja Porin lääni 1955
  • Viipurin lääni sota-ajalta 1939-45
  • Oulun lääni 1955-58 ja 1966-67
  • Ahvenanmaan maakunta 1920-1955
  • Mikkelin, Kymen, Lapin ja Kuopion läänit, 0 ja 5 päättyvät vuodet aikavälillä 1920-55
 • Sotavankilaitos, Bc vankikortisto vankileireittäin
 • Suomen passiviraston arkiston passinhaltijain kortisto
 • Helsingin raastuvanoikeus Aca riita-asiain diaarikortisto Aca:62-110
 • Helsingin raastuvanoikeus Ad rikosasiain diaarikortisto Ad:47-225
 • Kouluhallitus
  • Kouluhallituksen kansanopetusosaston II arkisto, kansakoulut Bda:1-15 
  • Kouluhallituksen kansanopetusosaston II arkisto, kansakoulunopettajat Bdb:1-39
  • Kouluhallituksen oppikouluosaston II arkisto, oppikoulut Bda:1-7
  • Kouluhallituksen oppikouluosaston II arkisto, oppikoulujen opettajat Bdb:1-41
  • Kouluhallituksen kansanopetusosaston II arkisto, Ac diaarikortistot AC:1-66
  • Kouluhallituksen oppikouluosaston II arkisto, Ad diaarikortit, Ad:1-60
 • Maanmittaushallituksen uudistusarkisto: Hämeen ja Viipurin läänit (uudistuskarttoja)

Hämeenlinna

 • Uudenmaan lääninhallituksen diaarikortisto

Joensuu

 • Kuopion lääninhallituksen yhteisarkiston diaarikortisto

Jyväskylä

 • Jyväskylän alioikeuksien kiinnityskortistot

Mikkeli

 • Mikkelin Pirttiniemenkadun toimipaikan tuomiokuntien ja raastuvanoikeuksien kiinnityskortistot

Turku

 • Turun ja Porin lääninhallituksen kartat ja piirustukset (kokoelma)
 • Turun tuomiokuntien kiinnityskortistot
 • Turun poliisilaitoksen vanhan yhteisarkiston henkikirjakortit

Vapaaehtoisdigitointi

Helsinki

 • Helsingissä säilytettävien ei toimivien seurakuntien digitoinnin jatkaminen ja viimeistely
 • Eri oppilaitosten oppilasluetteloita ja -matrikkeleita
 • Helsingin poliisilaitoksen keskuspoliisiosaston liikennetoimiston I arkisto
 • Helsingin poliisilaitos: Ajurit, vuokra-ajurit, kuorma-ajurit, polkupyöräluettelo, moottoripyöräluettelo
 • Helsingin luotsipiirin arkisto, henkilökuntaluetteloita
 • Luotsi- ja majakkalaitoksen arkisto, luotsiluetteloita ja nimikirjoja
 • Metsähallituksen I arkisto, virkamiehiä ja metsänvartijoita koskevat luettelot
 • Autonomian ajan kutsuntaluettelot

Hämeenlinna

 • Hattulan seurakunnan väestörekisteriarkiston asiakirjat, jotka talletuksessa Hämeenlinnan toimipaikassa
 • Lammin seurakunnan väestörekisteriarkiston asiakirjat, jotka talletuksessa Hämeenlinnan toimipaikassa
 • Hämeen lääninkonttorin arkiston Ab anomusdiaarit 1832-1920

Joensuu, Jyväskylä, Mikkeli, Oulu ja Turku

 • Toimipaikan alueen digitointiluvan myöntäneiden seurakuntien väestörekisteriaineistojen digitointi alkuperäisistä asiakirjoista

FamilySearch-kumppanuusprojekti

Helsinki

 • Ruotsin ajan renovoitujen tuomiokirjojen digitoinnin viimeistely
 • Vanhan Suomen tuomiokirjoja
 • Henkikirjat 1921-22
 • Prokuraattorin toimituskunnan arkiston kruununvankilain ja kaupunkien vankiloiden vankiluettelot 1809-1917

Mikkeli (käynnistyy loppuvuodesta 2022, projektin kesto arviolta kaksi vuotta)

 • Luovutetun alueen luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien kirkonkirjat
 • Viipurin hovioikeuden väestöhistoriallisia aineistoja, kuten renovoidut tuomiokirjat
 • Viipurin, Kymenkartanon ja Mikkelin lääninhallitusten väestöhistoriallisia aineistoja, kuten passiluettelot, henki- ja maakirjat, maaherran kertomuksia, henkilökortistot ja –luettelot, erilaiset anomukset ym.
 • Aiemmin digitoimattomia perukirjoja

Vuosina 2020–2021 on digitoitu

Takautuva virkadigitointi

 • Henkikirjakokoelman (1809-1975) aakkosellisia hakemistoja sekä henki- ja kiinteistöosat viiden vuoden välein vuosilta 1960-1975. (väridigitointi alkuperäisistä asiakirjoista). Digitointi valmistuu alkuvuodesta 2021.
 • Henkikirjakokoelman (1809-1975) huonokuntoisia sidoksia digitoidaan seuraavasti: Hämeen lääni vuosilta 1927-39, 18 hm (H:363-535) ja Uudenmaan lääni vuosilta 1930-37, 23 hm (U:571-838), Helsingin kaupungin kaupunginosaluettelot 1950-58, Hämeen läänin kiinteistöluettelot 1950-55 (väridigitointi alkuperäisistä asiakirjoista). Digitointi on käynnistynyt alkuvuodesta 2021.
 • Valtiorikosoikeuksien akteja, kaikki digitoitu (akteja kaikkiaan 799), (väridigitointi alkuperäisistä asiakirjoista).
 • Maanmittaushallituksen uudistuskarttoja, Hämeen lääni systemaattisesti edeten (väridigitointi alkuperäisistä asiakirjoista)
 • Vaasan lääninhallituksen lääninkanslian I arkisto; Be passiluettelot sekä anomus- ja kirjediaareja (väridigitointi alkuperäisistä asiakirjoista)
 • Sosiaali- ja terveysministeriön lastensiirtokomitean arkiston kantakortteja  (väridigitointi alkuperäisistä asiakirjoista)
 • Suomen Punaisen Ristin Sotavankitoimiston arkisto, Bc hakukortisto  (väridigitointi alkuperäisistä asiakirjoista)

FamilySearchin kanssa kumppanuusyhteistyössä digitoitavat aineistot

Henkikirjat

Aiemmassa projektissa digitoitujen henkikirjojen (1809–1917) puutteita on saatu kumppanilta, ja ne viedään järjestelmään alkuvuodesta 2022.

Perukirjat

Aiemmassa projektissa digitoitujen perukirjojen puutteita on saatu kumppanilta, ja ne viedään järjestelmään alkuvuodesta 2022.

Autonomian ajan renovoidut tuomiokirjat

Autonomian ajan renovoituja tuomiokirjoja seuraavasti  lokakuu 2018 – helmikuu 2021 (harmaasävydigitointi alkuperäisistä asiakirjoista):

 • KOa Kihlakunnanoikeuksien varsinaisten asioiden pöytäkirjat 1810-1870 415 hyllymetriä (hm)
 • KOb Kihlakunnanoikeuksien ilmoitusasioiden pöytäkirjat 1871-1918 295 hm
 • LO Laamanninoikeuden renovoidut tuomiokirjat 1809-1868 23 hm
 • MO Maanjako-oikeuksien renovoidut tuomiokirjat 1770-1916 23 hm
 • ROa Raastuvanoikeuksien varsinaisten asioiden pöytäkirjat 1810-1918 90 hm
 • ROb Raastuvanoikeuksien ilmoitusasioiden pöytäkirjat 1810-1918 85 hm
 • KäO Kämnerinoikeuden renovoidut tuomiokirjat 1810-1862 30 hm

Ruotsin ajan renovoidut tuomiokirjat

Huhtikuussa 2021 käynnistyi Ruotsin ajan renovoitujen tuomiokirjojen digitointi. Digitointi valmistuu arviolta syksyllä 2022. (väridigitointi alkuperäisistä asiakirjoista)

Muissa kumppanuusyhteistyöprojekteissa digitoitavat aineistot

Kansallisarkistolla oli 2020-21 käynnissä useita kumppanuusyhteistyöprojekteja, joissa digitoidaan mm. seuraavia aineistoja (väridigitointi alkuperäisistä asiakirjoista):

 • Lääkintöhallituksen I kanslian arkisto, Piirilääkärien ja apteekkarien vuosikertomukset, Eba:43-83
 • Lääkintöhallituksen I kanslian arkisto, Kunnanlääkärien vuosikertomukset, Ebb: 1-6
 • Lääkintöhallituksen V arkisto, Kunnanlääkärien vuosikertomukset, Ebb:1-56 (1929-1956)
 • Maataloushallituksen arkisto, Maatalouslaskentojen alkuaineisto, vuoden 1950 maatalouslaskenta ja yleinen maatalouslaskenta 1950, 25 hyllymetriä
 • Maataloushallituksen arkisto, Maatalouslaskentojen alkuaineisto, yleinen maatalouslaskenta 1969 Ha:3737-4336, 73 hyllymetriä
 • Useiden maatalouspiirien aineistoja
 • Patentti- ja rekisterihallituksen patentti- ja innovaatiolinjan arkisto (199517.KA) Sarja: Ab Patenttirekisterit, yksiköt: Ab:1-Ab:103.
 • Rauhanturvaajien sotapäiväkirjat (viedään järjestelmään loppuvuodesta 2022)
 • Tilastollisen päätoimiston tilastoarkisto, TILASTOASIAKIRJAT,  Väestötilastot, Väestönmuutostaulut, K01B
 • Voudintilit, Uudenmaan ja Hämeen läänit

Maksulliset takautuvan digitoinnin projektit

Kansallisarkistolla on käynnissä useita maksullisen takautuvan digitoinnin projekteja, joissa digitoidaan seuraavia aineistoja (väridigitointi alkuperäisistä asiakirjoista):

 • Aurora Karamzinin kirjekokoelmat
 • Kytäjän Linderien kirjekokoelmat
 • Posti- ja telelaitoksen hallinto-osaston arkiston saapuneiden kirjeiden diaarit Aa:50-104
 • Teinien tuen arkisto
 • Leo Mechelinin arkistoja
 • Carl-Erik Mannerheimin arkistoja
 • R. H. Rehbinderin arkistoja
 • Waldemar Beckerin arkistoja
 • Munck af Fulkkila -suvun kokoelma

Vapaaehtoisdigitointi

Kansallisarkisto on käynnistänyt vapaaehtoisdigitoinnin Helsingissä, ja tarkoitus on laajentaa toimintaa muihin toimipaikkoihin. Vapaaehtoisdigitoinnissa digitoidaan erityisesti sukututkimusta tukevia aineistoja. Vapaaehtoisdigitoinnissa digitoidaan mm. seuraavia aineistoja (väridigitointi alkuperäisistä asiakirjoista):

 • Espoon seurakunta
 • Helsingin eestiläinen seurakunta
 • Helsingin pitäjän seurakunta
 • Helsingin ruotsalais-suomalainen seurakunta
 • Kaartin seurakunta
 • Kansalaissodan kuolleet -arkisto
 • Kerimäen seurakunta
 • Meriväen seurakunta
 • Svartholman seurakunta
 • Tammisaaren sotavankileirin arkisto, Vankeja koskevat luettelot