Aineistot Helsingissä

Kansallisarkiston Helsingin toimipaikan aineistoja voit tutkia päärakennuksen tutkijasalissa (Rauhankatu 17, Helsinki).

Käytetyintä aineistoa on digitoitu. Näitä asiakirjoja voit tutkia Astia-palvelussa.

Aineistoa keskiajalta nykypäivään

Kansallisarkiston Helsingin toimipaikassa säilytetään valtion keskushallinnon sekä pääkaupunkiseudulla toimivien piiri- ja paikallisviranomaisten pääsääntöisesti 40 vuotta vanhempia asiakirjoja. Otamme vastaan myös yksityisarkistoja.

Kaikkiaan Helsingin toimipaikassa on asiakirjoja keskiajalta nykypäivään asti noin 89 hyllykilometriä. Vanhin asiakirja, kuningas Birgerin suojeluskirje Karjalan naisille, on vuodelta 1316. Vanhin yhtenäinen asiakirjasarja, voudintilit, alkaa 1530-luvun lopulta.

Ruotsin ajalta alkavat tilikirjasarjojen lisäksi tuomiokirjat ja maanmittauskartat. Autonomian ajalta tärkeimmät lähteet ovat senaatin, valtiosihteerinviraston ja kenraalikuvernöörinkanslian isot arkistot.

Itsenäisyyden ajan aineistoista suosituimpia ovat esimerkiksi sotilaskantakortit, Etsivän keskuspoliisin ja Valtiollisen poliisin aineistot sekä sisällissotaan liittyvät aineistot.

Lisäksi Helsingin toimipaikassa on mittava määrä karttoja ja piirustuksia 1650-luvulta alkaen.

Jäljennekokoelmista suosittuja ovat varsinkin sukututkijoiden käyttämät Suomen asutuksen yleisluettelo ja seurakuntien historiakirjajäljennökset. Lisäksi Helsingin toimipaikassa on mikrofilmikopioita muissa arkistoissa säilytettävistä asiakirjoista koti- ja ulkomailta.

Esimerkkejä arkistoista

 • Alioikeuksien renovoidut (puhtaaksikirjoitetut) pöytäkirjat vuoteen 1870 asti
 • Keisarillisen senaatin arkisto 1809–1918
 • Suurin osa keskusvirastojen arkistoista 1800-luvun alusta lähtien
 • Korkeimman oikeuden arkisto vuodesta 1918
 • Puolustushallinnon asiakirjat
 • Sotilasasiakirjat ennen itsenäisyyttä
 • Suomen kaikkien presidenttien paitsi Urho Kekkosen arkistot
 • Suurin osa valtioneuvoston ja ministeriöiden arkistoista vuodesta 1918
 • Valtiosihteeriviraston ja kenraalikuvernöörinkanslian arkistot 1809–1918
 • Venäjän keisarikuntaan 1721–1812 kuuluneen Vanhan Suomen oikeushallinnon arkistot
 • Venäläisiä sotilasasiakirjoja 1722–1918
 • Voudin- ja läänintilit 1537–1808