Aineistot Hämeenlinnassa

Kansallisarkistossa Hämeenlinnassa säilytetään valtion alue- ja paikallishallinnon virastojen ja laitosten arkistoja, kirkollisia ja eräitä kunnallisia arkistoja, yksityisiä arkistoja sekä asiakirjajäljennöksiä (mikrofilmitallenteita). Vanhimmat asiakirjasarjat alkavat 1600-luvulta.

Hämeenlinnassa säilytetään muutamia koko maan aluetta koskevia aineistoja, kuten Maatalousministeriön Asutusasianosaston arkisto (ASO) ja Asuntotuotannon valtuuskunnan arkisto (Arava).

Arkistossa on asiakirjoja lähes 23 000 hyllymetriä.

Erityispiirteenä ovat eräät erikoisluettelot, joita arkistossa on laadittu helpottamaan aineiston käyttöä.