Aineistot Jyväskylässä

Kansallisarkistossa Jyväskylässä säilytetään Keski-Suomen liiton alueella toimineiden ja toimivien valtion viranomaisten arkistoja, kirkollisia arkistoja sekä yksityisarkistoja. Viranomaiset luovuttavat 40 vuotta vanhemmat pysyvästi säilytettävät asiakirjansa tänne.

Yhtenäiset asiakirjasarjat viranomaisarkistoissa alkavat yleensä 1700-luvun loppupuolelta. Vanhin asiakirja on latinankielinen kirje vuodelta 1535. Asiakirjoja on yhteensä noin 6,3 hyllykilometriä ja karttoja noin 65 000 kpl. Yksityisarkistojen osuus aineiston kokonaismäärästä on noin 2,3 hyllykilometriä.

Jyväskylä on tunnettu koulukaupunki, joten koulujen ja oppilaitosten arkistot ovat tärkeä osa viranomaisaineistoa. Lisäksi Kansallisarkisto on tallettanut Jyväskylään muun muassa Senaatin toimituskuntien kirjekonseptit ja konseptipöytäkirjat, osan Siirtoväen korvausarkistosta sekä Suomen Huolto ry:n arkiston.

Aiemmin mikrofilmatut seurakuntien 100 vuotta vanhemmat aineistot on pääsääntöisesti digitoitu, ja ne ovat tutkittavissa itsepalveluna Astia-palvelussa. Mikrofilmeinä on käytettävissä myös Jyväskylän yliopiston historian laitoksen tänne tallettama mikrofilmikokoelma.