Aineistot Vaasassa

Kansallisarkistossa Vaasassa säilytetään alueen (Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan liitot) piiri- ja paikallisviranomaisten arkistoja. Tänne on talletettu myös useita kirkollisia ja eräitä kunnallisia arkistoja. Viranomaisarkistojen lisäksi Vaasassa säilytetään useita satoja yksityisarkistoja kuten liikeyritysten, yhdistysten ja seurojen, kylien, talojen, sukujen, perheiden ja yksityishenkilöiden arkistoja.

Vanhin säilytettävä asiakirja on vuodelta 1407 peräisin oleva kauppakirja Norra Vallgrundin kyläarkistossa. Vanhimmat viranomaisten asiakirjat ovat lähinnä 1600- ja 1700-luvuilta, mutta asiakirjoista pääosa on myöhemmiltä vuosisadoilta. Yhteensä täällä säilytetään yli kymmenen hyllykilometriä viranomais- ja yksityisarkistoja, joihin sisältyy myös useita tuhansia karttoja.

Aiemmin mikrofilmatut kirkonkirjat on digitoitu. 100-vuotta vanhempi aineisto on saatavilla itsepalveluna Digitaaliarkistosta. Digitoituihin aineistoihin kuuluu myös Savon tuomiokirja vuosilta 1563–1564.