Aineiston valokuvaaminen ja skannaaminen

Voit omatoimisesti valokuvata tai skannata Kansallisarkistossa säilytettäviä asiakirjoja, kun noudatat valokuvaamisesta ja skannaamisesta annettuja ohjeita. Kuvaaminen voidaan kieltää tietoturvariskien perusteella. Kansallisarkiston jo digitoimia asiakirjoja ei pääsääntöisesti toimiteta tutkijasaleihin.

Omatoiminen valokuvaus tai skannaus Kansallisarkiston tutkijasaleissa

  • Kuvaamisessa ei saa käyttää salamavaloa.
  • Kuvaaminen ei saa häiritä muita asiakkaita (esim. kameran tai skannerin digitaaliset äänet tulee hiljentää).
  • Skannauslaitteen käyttöön tulee aina pyytää lupa tutkijasalihenkilökunnalta.
  • Asiakirjoja tulee kuvattaessa tai skannattaessa käsitellä niin, että ne eivät vahingoitu.

Viranomaisten arkistot

Saat kuvata viranomaisarkistoihin sisältyviä julkisia asiakirjoja. Myös salassa pidettäviä asiakirjoja saat kuvata edellyttäen, että sinulla on asianmukainen käyttöoikeus voimassa.

Poikkeuksen muodostavat tietyt sata vuotta nuoremmat henkilörekisterit. Sata vuotta nuorempia kirkonkirjoja ja Ajoneuvohallinto-keskuksen arkistoon kuuluvia ajoneuvorekisterin aineistoja (Bd- ja Ta-sarjojen alasarjat) et saa kuvata.

Muista sata vuotta nuoremmista henkilörekistereistä, kuten henkikirjoista, voit kuvata tietoja omaan käyttöön, mikäli et kuvaa rekisteriä kokonaisuutena.

Yksityisarkistot

Saat kuvata yksityisarkistoihin sisältyviä asiakirjoja, ellei kuvaamista ole arkiston luovutussopimuksessa erikseen kielletty tai kyseessä on tekijänoikeuden piiriin kuuluva asiakirja.

Digitaalinen aineisto

Kansallisarkiston asiakaspäätekoneissa USB -muistikorttien ja -tikkujen käyttö on estetty teknisesti tietoturvallisuuden varmistamiseksi.

Digitaalista aineistoa kuvatessa sinun tulee noudattaa edellä mainittuja periaatteita.

Lisäksi

  • Kansallisarkiston ja Venäjän eri arkistojen välisten arkistoyhteistyösopimuksien perusteella Kansallisarkiston Digitaaliarkistoon siirrettyjä arkistoaineistoja ei saa kuvata eikä niistä luovuteta kopioita.
  • Kansallisarkiston ja Ruotsin valtionarkiston välisen arkistoyhteistyösopimuksen perusteella Kansallisarkiston Digitaaliarkistoon siirrettyjä arkistoaineistoja (Tornion ja Kemin Lappien veroluettelot 1702-1809) ei saa kuvata. Voit tilata aineistosta Kansallisarkiston jäljennepalvelun kautta paperikopioita.

Lisätietoa

Kuvaamista ja skannaamista koskevia ohjeita ja neuvoja saat Kansallisarkiston tutkijasalien henkilökunnalta.