Kirjastomme palvelee

Kirjastomme palvelee asiakkaita arkistoalaan ja asiakirjalähteisiin liittyvissä tutkimuksissa. Kirjastomme on arkistoalan ja heraldiikan tieteellinen erikoiskirjasto, jonka kokoelmissa on tällä hetkellä noin 334 000 nidettä koti- ja ulkomaista kirjallisuutta sekä noin 200 nimekettä erikielisiä aikakausjulkaisuja.

Kirjaston teoksia et voi lainata kotiisi, mutta voit kaukolainata kirjoja toiseen toimipaikkaamme. Maksullisia jäljenteitä on mahdollisuus saada tarvittaessa.

Kirjastomme kokoelmista löydät

  • koti- ja ulkomaista arkistoalaa, asiakirjahallintoa ja arkistojen käyttöä tukevaa kirjallisuutta
  • historia-alan kirjallisuutta
  • alan aikakauslehtiä, kausijulkaisuja ja muita tietoaineistoja
  • heraldiikkaan ja sigillografiaan liittyvää kirjallisuutta sekä
  • alueellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaita erilliskokoelmia.

Kokoelma luetteloitu Finnaan

Kansallisarkiston kirjaston kokoelmat on luetteloitu Kansalliskirjaston ylläpitämään Finna-palveluun. Palveluun luetteloitu aineisto on nähtävissä myös suomalaisten kirjastojen Melinda-yhteistietokannassa osana kansallista kirjastoverkoston aineistotarjontaa. Finna-palvelu ja Melinda-tietokanta ovat vapaasti käytettävissä verkon kautta. Kansallisarkiston asiakaspäätteiltä on yhteys Finnaan ja Melindaan sekä muihin Linnea2-verkoston avoimiin kirjastotietokantoihin.