Ilmoita tietoturvaloukkauksesta

Tällä pdf-lomakkeella voit ilmoittaa meille epäillystä tai havaitusta tietoturvaloukkauksesta Kansallisarkistossa. Lähetä lomake Kansallisarkiston kirjaamoon kirjaamo(a)kansallisarkisto.fi.

Yhteydenottosi perusteella selvitämme tietoturvaloukkauksen olemassaolon ja ryhdymme tarvittaviin toimenpiteisiin.

Mikä on henkilötietojen tietoturvaloukkaus?

Henkilötietojen tietoturvaloukkauksella tarkoitetaan tapahtumaa, jonka seurauksena henkilötietoja tuhoutuu, häviää, muuttuu, henkilötietoja luovutetaan luvattomasti tai niihin pääsee käsiksi taho, jolla ei ole käsittelyoikeutta.

Henkilötietojen tietoturvaloukkauksia ovat esimerkiksi tietojen lähettäminen väärälle henkilölle, tavalliseen paperinkeräykseen päätyneet henkilötietoja sisältävät kopiot tai muistiinpanot, kadonnut muistitikku, varastettu tietokone tai murtautuminen henkilötietoja sisältävään järjestelmää.