Tietosuojavastaava

Tietosuoja-asetuksen mukaan Kansallisarkistolla tulee olla nimetty tietosuojavastaava.

Kansallisarkiston tietosuojavastaavana toimii johtaja Vuokko Joki, kirjaamo@kansallisarkisto.fi; puhelin 029 533 7231

Tietosuojavastaavan tehtävänä on seurata henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta ja auttaa Kansallisarkistoa toteuttamaan tietosuojaan liittyvät velvoitteet. Tietosuojavastaava toimii valvontaviranomaisen yhteyspisteenä ja henkilökunnan sekä rekisteröityjen tukena henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.