Time Machine

Time Machinen tavoitteena on kehittää digitointiratkaisu, jolla Euroopan arkistoissa, kirjastoissa ja museoissa säilytettävät kulttuuriperintöaineistot voidaan saattaa laajassa mitassa digitaaliseen muotoon. Digitoiduista aineistoista muodostetaan tekstin- ja hahmontunnistusta hyödyntäen ”menneisyyden big data”. Haaste on iso, sillä tällä hetkellä Euroopan ja Suomen kulttuuriperinnöstä on digitoitu vasta noin 2–3 prosenttia, mutta myös tärkeä, sillä kyseessä on meidän aikamme suurin kulttuuriperintöalaa koskeva kysymys.

Time Machine kehittää myös tekoälyyn perustuvaa teknologiaa ja palveluita, joiden avulla kansalaiset, tutkijat ja muut käyttäjät voivat päästä menneisyyden big datan ääreen ja hyödyntää sitä uusilla tavoilla. Päämääränä on luoda Faron puiteyleissopimuksen tavoitteita toteuttava ajasta ja paikasta riippumaton digitaalinen kulttuuriperintö, josta kaikki halukkaat voivat löytää omaan kiinnostuksen kohteeseensa liittyviä tietoja.

Miljardin euron rahoitushausta kohti uusia rahoitusjärjestelyjä

Time Machine sai alkunsa FET Flagship -hankeaihiona, jonka Euroopan komissio valitsi miljardin euron rahoitushaun finaalikuusikkoon. Kukin finalisti sai miljoonan euron rahoituksen, jonka avulla ne muokkasivat hankehakemustaan lopullisen voittajaehdotuksen valitsemista varten. FET Flagship -rahoitusjärjestely kuitenkin purettiin uuden Horisontti Eurooppa -ohjelmakauden myötä, eikä kilpailua viety loppuun. Time Machine onkin nyt kartoittamassa uusia rahoituslähteitä kulttuuriperintöaineistojen saattamiseksi menneisyyden big dataksi ja datatalouden piiriin.

Hallinnollisesti hanketta koordinoi Time Machine -organisaatio (TMO), jonka tehtävänä on koota kansallisen tason osaamista ja ideoita yhteen. Organisaatioon kuuluu tällä hetkellä noin 700 kulttuuriperintöalan toimijaa, kuten muistiorganisaatioita, yliopistoja, muita tutkimuslaitoksia ja yrityksiä. Lisää asiasta kiinnostuneita jäseniä tavoitellaan myös Suomesta.

Suomen rooli Time Machine -hankkeessa

Suomessa on kaksi Time Machine -lähettilästä, joiden tehtävänä on esimerkiksi hankeaihiosta viestiminen, uusien TMO-jäsenorganisaatioiden opastus jäsenyyteen sekä kansallisen tason tapaamiset hankkeen kannalta oleellisten sidosryhmien kanssa. Heidän yhteystietonsa löydät alempaa tältä sivulta. Kansallisarkisto toimii Suomen Time Machine -yhteyspisteenä. Suomessa toimii myös aktiivinen TMO-ryhmä, joka kokoontuu etäyhteyksin noin kahden kuukauden välein.

Lisätietoja Time Machinesta löydät alempana olevien linkkien kautta. Ota myös yhteyttä lähettiläisiin niin keskustellaan lisää. Tervetuloa mukaan ryhmäämme ja edistämään Time Machinen toteutumista!

Suomesta Time Machine –organisaatiossa ovat mukana

 • Aalto-yliopisto
 • Agricola - Suomen humanistiverkko
 • Arkistoyhdistys ry
 • Citynomadi Oy
 • CSC - Tieteen tietotekniikan keskus
 • Disec Oy
 • Elinkeinoelämän keskusarkisto
 • Fabula Productions Oy
 • Helsingin kaupunginmuseo
 • Helsingin Sanomain Säätiö
 • Helsingin yliopisto (HELDIG)
 • Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen arkisto
 • Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL
 • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK
 • Kansallisarkisto
 • Kansalliskirjasto
 • Kansallismuseo
 • Kansan Arkisto
 • Kansanmusiikki-instituutti
 • Lingsoft Group Inc.
 • Mikael Agricola -seura
 • Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy
 • Musiikkiarkisto
 • Open Knowledge Finland
 • Paavo Nurmi Festival
 • Porin kaupungin museopalvelut
 • Postimuseo
 • Sibelius-museo
 • Sodan ja rauhan keskus Muisti
 • StageZero Oy
 • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
 • Suomen Kirjainstituutin Säätiö
 • Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry
 • Suomen Museoliitto
 • Svenska Litteratursällskapet
 • Tampereen yliopisto
 • Turun ammattikorkeakoulu
 • Turun yliopisto
 • Työväen Arkisto
 • Yleisradio

Lisätietoja