Women on the Move

Women on Move -logo

Women on the Move on eurooppalaisten tutkijoiden poikkitieteellinen verkosto, joka tutkii naisten työperäistä siirtolaisuutta 1600-luvulta nykypäivään. Tarkoituksena on tuoda esiin naisten siirtolaisuutta tieteessä, taiteessa, muistiorganisaatioissa ja julkisessa tilassa sekä osoittaa naispuolisten siirtolaisten olemassaolo ja taloudellinen vaikutus Euroopan rakentamiseen.

Women on the Move -verkosto kokoaa naisten muuttoliikettä koskevaa asiakirja-aineistoa ja järjestää näyttelyitä. Verkoston taloudellisesta tuesta vastaa The European Cooperation in Science and Technology, EU COST Action. Kansallisarkisto liittyi mukaan WEMov-verkostoon 2021.

Women on the Move -verkkosivustolle