Heraldinen lautakunta

Kansallisarkiston yhteydessä toimii heraldinen lautakunta, joka ohjaa ja valvoo valtion, kuntien ja kirkon kuvallisia tunnuksia. Näitä ovat Suomen lippu ja vaakuna, viranomaisten sinetit, leimat ja muut heraldiset tunnukset, kaupunkien, maakuntien ja kuntien vaakunat, kirkolliset vaakunat sekä huvialusten ja joukko-osastojen liput.

Lautakunta valmistelee Kansallisarkiston lausunnot vaakunoista, sineteistä ja lipuista. Lautakunta opastaa heraldisissa kysymyksissä sekä viranomaisia että yksityisiä yhteisöjä ja henkilöitä. Tehtävänä on myös seurata ja edistää heraldista kulttuuria ja tehdä toimialaa koskevia esityksiä ja aloitteita.

Heraldisen lautakunnan kokoonpano 2022–2025

 • Puheenjohtaja: dosentti Jussi Nuorteva
 • Ensimmäinen varapuheenjohtaja: taiteen lisensiaatti Tuomas Hyrsky
 • Toinen varapuheenjohtaja: vs. pääjohtaja Päivi Happonen
 • Sihteeri: kehittämispäällikkö Anne Wilenius

Jäsenet:

 • ritarihuonegenealogi, FM Magdalena af Hällström
 • FM Wilhelm Brummer
 • intendentti Frida Ehrnsten
 • FM Anton Eskola
 • johtava asiantuntija Hanne Huvila
 • piispa Kaarlo Kalliala
 • ylitarkastaja Yrjö Kotivuori
 • talous- ja hallintojohtaja Elina Liippola
 • majuri Marko Maaluoto
 • heraldikko Anders Segersven
 • professori Kirsi Vainio-Korhonen