Tehtävät ja organisaatio

Kansallisarkiston tehtävänä on varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen ja saatavuus sekä edistää niiden tutkimuskäyttöä. Virastomme toimii opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla ja toimialueenamme on koko maa.

Organisaatiomme

Kansallisarkiston organisaatio muodostuu viidestä osaamisalueesta. Työntekijöitä on noin 200. Arkiston pääjohtajana toimii Päivi Happonen.

Kansallisarkiston organisaatiokaavio

Tehtävämme

Kansallisarkisto

  • varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien viranomaisten asiakirjojen ja niihin sisältyvien tietojen säilymisen
  • toimii viranomaisten asiakirjojen ja niihin sisältyvien tietojen pysyvän säilyttämisen sekä arkistotoimen asiantuntijaviranomaisena
  • edistää pysyvästi säilytettävien asiakirjojen ja niihin sisältyvien tietojen saatavuutta, käyttöä ja niihin perustuvaa tutkimusta
  • edistää kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien yksityisten asiakirjojen ja niihin sisältyvien tietojen säilymistä, hankkii näitä aineistoja pysyvään säilytykseen sekä osallistuu yksityisen arkistotoiminnan kehittämiseen yhteistyössä yksityisen arkistotoiminnan harjoittajien kanssa
  • toimii asiantuntijana viranomaisten heraldisissa kysymyksissä ja edistää heraldista kulttuuria
  • hoitaa Kansallisarkistolle, arkistolaitokselle tai maakunta-arkistolle

Toimintaamme ohjaava lainsäädäntö

Kansallisarkiston tehtäviä ja toimintaa säätelevät

Arkistolaki koskee valtion ja kunnallisia viranomaisia, muita itsenäisiä julkisoikeudellisia laitoksia, valtion ja kunnan liikelaitoksia, ortodoksista kirkkoa, muita yhteisöjä ja yksityisiä niiden hoitaessa julkista tehtävää sekä eduskuntaan ja sen viranomaisiin lakia sovelletaan eräin osin.