Tärkeimpiä tunnuslukuja 2021

Toiminnan kulut

Toiminnan kulut olivat kertomusvuonna yhteensä 24,3 milj. euroa. Toiminnan kuluista 47,9 % muodostuu henkilöstökuluista (11,7 milj. euroa). Vuokrat (7,2 milj. euroa) olivat toiseksi suurin kuluerä 29,6 %:n osuudella.

Suurimmat kuluerät ovat henkilöstö- ja vuokrakulut sekä kulut palveluiden ostoista.

Toiminnan tuotot

Toiminnan kokonaistuotot olivat kertomusvuonna 2,2 milj. euroa ja ne nousivat edellisestä vuodesta noin 0,4 milj. euroa. Vuokra- ja käyttökorvauksia oli 0,6 milj. euroa ja muita toiminnan tuottoja noin 0,4 milj. euroa. Suurin muutos oli maksullisen toiminnan tuotoissa, jotka nousivat edellisestä vuodesta yli 0,3 milj. euroa. Nousu kohdistui maksullisen järjestämisen projekteihin.

Toiminnan tuotoista suurin osa tulee maksullisesta toiminnasta.

Tulosmittarit ja niiden toteutuminen

 Mittari Toteuma
2020
Toteuma
2021
Tavoite
2021
Onnistuminen
2021
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus        
Digitoidun aineiston kokonaismäärä,
milj. tiedostoa/v
 96,4  120,7 151,0  Tavoite on saavutettu vuonna 2021 75-98-prosenttisesti.
Massadigitoidun analogisen aineiston määrä,
hm/v
 750 1 892   1 500 Tavoite on saavutettu vuonna 2021 yli 98-prosenttisesti.
Takautuvan digitoinnin määrä, milj. tiedostoa/v  2,0  9,2 7,0  Tavoite on saavutettu vuonna 2021 yli 98-prosenttisesti.
Takautuvan digitoinnin valmistumisaste, %  3,9 3,9  3,6  Tavoite on saavutettu vuonna 2021 yli 98-prosenttisesti.
Sähkösyntyisen viranomaisaineiston vastaanottomäärä, kpl/v (*kpl/v vuodesta 2021)  0,6 11   35* Tavoite on saavutettu vuonna 2021 alle 75-prosenttisesti.
Seulontapäätökset, kpl/v  46 36 60  Tavoite on saavutettu vuonna 2021 alle 75-prosenttisesti.
Digitaalisen aineiston verkkokäyttö, milj. käyttökertaa/v  1,9 1,8 2,0  Tavoite on saavutettu vuonna 2021 alle 75-prosenttisesti.
Digitaalisen aineiston yksittäisten käyttäjien määrä vuodessa  35 142 38 805  36 600  Tavoite on saavutettu vuonna 2021 yli 98-prosenttisesti.
Astian yksilöllisten kävijöiden määrä vuodessa  8 264 8 035  11 000  Tavoite on saavutettu vuonna 2021 alle 75-prosenttisesti.
Sähköisen asioinnin osuus tietopyynnöistä, %  72 78  75  Tavoite on saavutettu vuonna 2021 yli 98-prosenttisesti.
Tekstitunnistetun käsinkirjoitetun aineiston määrä, tiedostoa/v  531 310  855 021  1 000 000 Tavoite on saavutettu vuonna 2021 75-98-prosenttisesti.
Kansallisarkiston luotettavuus sidosryhmätutkimuksessa  3,67 (v. 2019)  3,61 3,50  Tavoite on saavutettu vuonna 2021 75-98-prosenttisesti.
Analogisten aineistojen kokonaismäärä, hkm  222,0 237,0  231,9  Tavoite on saavutettu vuonna 2021 yli 98-prosenttisesti.
Analogisten aineistojen kartunta (viranomaisaineistot), hkm/v  4 Tavoite on saavutettu vuonna 2021 yli 98-prosenttisesti.
Yksityisarkistojen kartunta, hm/v  56,78  150 200  Tavoite on saavutettu vuonna 2021 75-98-prosenttisesti.
Tuloksellisuus        
Tutkijasaliin toimitetut asiakirjayksiköt  42 770 43 628  65 000  Tavoite on saavutettu vuonna 2021 alle 75-prosenttisesti.
Käsitellyt tietopyynnöt, kpl  27 599 33 774  26 000  Tavoite on saavutettu vuonna 2021 yli 98-prosenttisesti.
Julkisoikeudellisten tietopyyntöjen toimitusaikatavoitteen toteuma, %  98 98  98  Tavoite on saavutettu vuonna 2021 yli 98-prosenttisesti.
Verkkopalveluiden asiakastyytyväisyys (1-5, tulos vuodelta 2020)  3,7 ei toteutettu   > 3,5  Tavoite on saavutettu vuonna 2021 yli 98-prosenttisesti.
Seulontapäätösten toimitusaikatavoitteen toteuma, %  41 70  80  Tavoite on saavutettu vuonna 2021 yli 98-prosenttisesti.
Verkkokäyttö/kokonais-htv  9 104 8 163  9 000  Tavoite on saavutettu vuonna 2021 75-98-prosenttisesti.
Toimitetut arkistoyksiköt ja tietopyynnöt, kpl/tietopalvelun htv  2 490 2 510  3 100 Tavoite on saavutettu vuonna 2021 75-98-prosenttisesti.
Digitoitujen aineistojen määrä, hm/toiminnon htv  82 127  68  Tavoite on saavutettu vuonna 2021 yli 98-prosenttisesti.
Julkisoikeudelliset tietopyynnöt ja todistukset, €/suorite  36,27 33,02  90,00  Tavoite on saavutettu vuonna 2021 yli 98-prosenttisesti.
Voimavarojen hallinta        
Henkilötyövuodet (htv)  205 225 222  Tavoite on saavutettu vuonna 2021 yli 98-prosenttisesti.
Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro)  3,5 3,6   >= 3,7 Tavoite on saavutettu vuonna 2021 75-98-prosenttisesti.
Sairauspoissaolot, pv/htv  8,7 5,9  < 8,0  Tavoite on saavutettu vuonna 2021 yli 98-prosenttisesti.
Koulutuspäivät, pv/htv  0,1  0,81  2,1 Tavoite on saavutettu vuonna 2021 alle 75-prosenttisesti.
Johtaminen (VMBaro)  3,4  3,5  >= 3,6 Tavoite on saavutettu vuonna 2021 75-98-prosenttisesti.
Kokemus oppimisesta ja uudistumisesta (VMBaro)  3,4  4,2  3,6 Tavoite on saavutettu vuonna 2021 yli 98-prosenttisesti.
Työnantajakuva ja arvot (VMBaro)  3,7  3,8  3,7 Tavoite on saavutettu vuonna 2021 yli 98-prosenttisesti.
Tilatehokkuus, m2/hlö  32,7 32,2  27  Tavoite on saavutettu vuonna 2021 75-98-prosenttisesti.
Sopimusten kilpailutus Hanselin kautta, %  92 93  95  Tavoite on saavutettu vuonna 2021 yli 98-prosenttisesti.
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma  laadittu laadittu   päivitetty Tavoite on saavutettu vuonna 2021 yli 98-prosenttisesti.
Kokemus tasa-arvon edistymisestä (VMBaro)  4,1 4,2  4,1  Tavoite on saavutettu vuonna 2021 yli 98-prosenttisesti.
Kokemus yhdenvertaisuuden edistymisestä (VMBaro)  3,7 4,0  3,7  Tavoite on saavutettu vuonna 2021 yli 98-prosenttisesti.
Kestävän kehityksen sitoumus/sopimus  laadittu laadittu  Tavoite on saavutettu vuonna 2021 yli 98-prosenttisesti.
Kotimaan matkapäivät korvataan digitaalisesti  261 306   1 100 Tavoite on saavutettu vuonna 2021 yli 98-prosenttisesti.

Merkkien selitykset

Vihreä liikennevalo Tavoite on saavutettu vuonna 2021 yli 98-prosenttisesti.
Keltainen liikennevalo Tavoite on saavutettu vuonna 2021 75-98-prosenttisesti.
  Punainen liikennevalo Tavoite on saavutettu vuonna 2021 alle 75-prosenttisesti.