Henkilöstö ja yhdenvertaisuus

Vuotta 2020 leimasivat koronapandemia, toimintatapojen ja hyvinvoinnin kehittäminen sekä suuri eläköitymisten ja vastaavasti rekrytointien määrä. Koronapandemia siirsi henkilöstön etätöihin parhaimmillaan yli 70-prosenttisesti. Se vauhditti toiminnan digitalisaatiota, luottamukseen perustuvaa toimintatapaa sekä yhtenä Kansallisarkistona toimimista.

Toisaalta korona haastoi hyvinvoinnin ja jaksamisen. Virtuaalikahvit ja fiiliskyselyt osoittautuivat tärkeiksi työkaluiksi yhteisöllisyyden vahvistamisessa. Tiimien kehittämistä ja yhteisöllisyyttä tuettiin. Pandemian pitkittyminen loi paineita uudenlaisten työskentelytapojen laajemmalle oppimiselle.

Mies istuu kannettavan tietokoneen ääressä ja katselee rautasormuksen kuvaa.

Kansallisarkiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vahvistettiin. Suunnitelmassa on määritelty tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet. Tilastot osoittavat miesten palkkatason naisia suuremmaksi erityisesti korkeammissa palkkaryhmissä. Osa-aikatyötä tekevät ovat lähes poikkeuksetta naisia. Kansallisarkiston varhaisen tuen malli sisältää toimintaohjeet häirinnän, seksuaalisen häirinnän, epäasiallisen kohtelun sekä työsyrjinnän tilanteisiin. Esihenkilöitä kannustettiin ja autettiin mallin soveltamisessa. 

Henkilöstövoimavarat

 

2020

2019

Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) 3,53 3,31
Sairauspoissaolot, pv/htv 8,4 12,7
Henkilötyövuodet (keskiarvo) 205 207
Koulutuspäivät/henkilö 0,1 0,4
Johtaminen (VMBaron johtajuusindeksi) 3,3 3,3